הודעות דוברות הלשכה

המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין תדון היום (ב’) על הכללים החדשים להסדרת הליך ראיונות המועמדים להתמחות והחלתם באופן קבוע

22.12.2014

דוברות הלשכה

עו"ד דורון ברזילי, ראש לשכת עורכי הדין: "אין סיבה שהליך ראיונות המועמדים להתמחות יתנהל בצורה נמהרת ולעיתים פזיזה. אני קורא למועצה הארצית לאשר את הכללים שיטיבו עם כל הצדדים, ובפרט עם הסטודנטים למשפטים".

המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין תתכנס היום לדון על הכללים בדבר ראיונות מועמדים להתמחות. המועצה תשקול את השלכות הוראת השעה שנקבעה לפני כשנה, ותבחן האם יש מקום להפוך הוראת השעה להסדר קבוע.

 

הכללים החדשים יסדירו את אופן קבלתם של מתמחים, המועד בו ניתן לראיינם לשם קבלתם להתמחות, והדיווחים על כך ללשכת עורכי הדין. בכך תפתור הלשכה שני כשלי שוק: הראשון שהביא לסיכומים עם סטודנטים על קבלתם להתמחות עוד בשנות לימודיהם הראשונות, לפני שהיה ביכולתם לדעת באיזה סוג התמחות הם מעוניינים. והשני עת נדרשו תשובות ממועמדים בסד זמנים לוחץ מייד עם הגעת מועד הראיונות, באופן שמנע מהצדדים קבלת החלטות מושכלת.

 

לפי הכללים המוצעים, תיאסר מתן תשובה חיובית למועמד להתמחות שעבר ראיון לפני חלוף 10 ימים, ותחויב מתן שהות בת 48 שעות למתן הסכמה על ידי המועמד להתמחות אצל אותו מאמן. כמו כן, מאמן לא יסכם עם מועמד על קבלה להתמחות, בין בעל פה ובין בכתב, לפני קיום ריאיון עם המועמד ולא לפני המועדים שצוינו, וכן מאמן ישלח למועמד הודעה על קבלה להתמחות, והמועמד יאשר בחתימתו את הסכמתו להתקבל כמתמחה ויחזירנו למאמן, במסגרת התאריכים שנקבעו.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון