הודעות דוברות הלשכה

הלשכה החליטה להצטרף לעתירה מנהלית בעניין הליכי המיון לאיוש משרות משפטיות במגזר הציבורי

23.12.2014

דוברות הלשכה

הלשכה תצטרף לעתירהנ רק בסוגיה העקרונית, לפיה יש להתאים מבחני התאמה למשרות משפטנים בשירות הציבורי לדרישות התפקיד המשפטי.

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "אני שמח על הצטרפות הלשכה לעתירה עקרונית זו, לפיה יש להתאים מבחני התאמה למשרות משפטנים בשירות הציבורי לדרישות התפקיד המשפטי. כאיגוד מקצועי תפקידה של הלשכה לשמור על ענייניהם המקצועיים של ציבור עורכי הדין, המשפטנים, הפרקליטים והעוזרים המשפטיים. החלטה זו מצטרפת להחלטות נוספות שאושרו בוועד המרכזי בראשותי, כאשר מטרתן להגן על ציבור עורכי דין הן בשירות הציבורי והן בסקטור הפרטי"

 

לשכת עורכי הדין החליטה להצטרף כ"ידיד בית משפט" לעתירה מנהלית נגד נציבות שירות המדינה בעניין הליכי המיון לאיוש משרות משפטיות במגזר הציבורי, המתנהלת בביה"ד האזורי לעבודה בבאר שבע.

 

הלשכה החליטה כאמור להצטרף רק בסוגיה העקרונית, לפיה יש להתאים מבחני התאמה למשרות משפטנים בשירות הציבורי לדרישות התפקיד המשפטי. בעתירה נטען כי "אם מכרז זה ייצא לפועל מבלי שיבוצעו בו, למצער, תיקונים מהותיים יעשה עוול רב הן – לעותרת, והן לעובדי מדינה רבים, שגורל הקריירה שלהם, ייקבע על חודה של נקודה אחת במבחן, תוך התעלמות מתכונות וקריטריונים הכרחיים לתפקידים בשירות המדינה".

 

העותרת מכהנת משנת 2007 בתפקיד מנהלת לשכה אזורית ברשות המיסים, תפקיד אליו התקבלה ללא מכרז. לפני מספר חודשים פורסם מכרז לאיוש המשרה אותה היא ממלאת כיום. העותרת שהייתה מעוניינת להמשיך בתפקידה, התמודדה למכרז זה. הליך המיון כלל, בין היתר, מבחני כישורים כלליים והתנהגותיים ("פסיכוטכניים").

 

בשנה האחרונה חלו רפורמות מרחיקות לכת בכל הנוגע לאיוש משרות במגזר הציבורי, ובראשן הפרטת מערך מיון וגיוס המועמדים לידיו של מכון מיון פרטי העונה לשם "אדם מילא". מבין 3 מועמדים שנגשו למכרז, העותרת הייתה היחידה שלא עברה לשלב הבא ("ציון קו החתך") ובגין כך הגישה העתירה שבנדון.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון