הודעות דוברות הלשכה

הלשכה לבג"ץ: אישור תקנות חוק המכר (דירות) הוא מחטף ויש לבטלן

17.12.2014

דוברות הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי, בתיקון לעתירה לעליון על חוק המכר: "יש לבטל את תקנות החוק ולהקפיא את תחולתן עד לתום הדיון בעתירה ולפחות עד מועד הדיון בעתירה".

לשכת עורכי הדין הגישה אתמול לבית המשפט העליון בקשה דחופה לתיקון העתירה בעניין חוק המכר, באופן שיבטל את תקנות החוק ויקפיא את תחולתן עד לתום הדיון בעתירה ולפחות עד מועד הדיון בעתירה 18.2.15. בקשה זו הוגשה באמצעות עוה"ד אילן בומבך ויריב רונן, לאור העובדה כי ביום 4.12.14 בדיון בישיבת ועדת הכלכלה אושרו תקנות חוק המכר (דירות) (הגבלת גובה ההוצאות המשפטיות), התשע"ה-2014, שייכנסו לתוקף ביום 10.1.15, לפיהן יוגבל שכר טרחת עורך דין בעסקת רכישת דירה מקבלן.

 

לטענת הלשכה בעתירה, ההליך בכנסת היה הליך של מחטף ותוצאותיו היו קבועות מראש, שכן קיבלה הלשכה הודעה בפרק זמן של פחות מ-24 שעות להגיע לאותו דיון. כמו כן, נציגי הלשכה שהשתתפו בדיון, עו"ד יורם חגבי חגי, יו"ר פורום קניין ומקרקעין (משותף) של הלשכה, עו"ד אילן שרקון ועו"ד רונית שבירו, נדהמו לגלות כי מלבד ח"כ שטרית, לא נכח באולם ועדת הכלכלה אף לא ח"כ נוסף. קרי, הדיון התנהל בפני ח"כ שטרית בלבד, יו"ר זמני של ועדת הכלכלה, אשר בתום הדיון אישר היה היחיד שהצביע בעד אישור התקנות לחוק שהוא עצמו יזם.

 

עו"ד חגבי הביע תמיהה בפני ח"כ שטרית, הכיצד התקנות מאפשרות לרוכשי דירות בסכומים אסטרונומיים של 2.5 מיליון ₪ ומעלה, לשלם אך ורק 5,000 ₪ כשכר טרחה, וציין כי הדבר אינו סביר ומלבד המטרה לפגוע בפרנסתם של עורכי הדין אין כל נימוק.

 

עוד טענה הלשכה בעתירה כי "דין התקנות להיפסל גם מחמת חוסר סבירותן וחוסר מידתיותן. שכן, הן מתיימרות לקבוע מחיר אחיד ל'מוצר', כאילו אנו עוסקים בפיקוח על מוצרי יסוד, ולא במתן שירותים של עורכי דין אשר רכשו השכלה, התמחו ואף הוסמכו על פי חוק לטפל  במתן שירותים לרוכשי דירות ואשר אמונים ומחויבים לכללי אתיקה של לשכת עורכי הדין. כל זאת, מעבר לטענות החוקתיות שהועלו בעתירה המקורית כלפי תיקון 7 עצמו, ומעבר לטענות שפורטו לעיל בדבר הליך ההתקנה הבלתי סביר של התקנות".

 

יצוין כי ישיבת ועדת הכלכלה התקיימה יממה אחת לאחר שהכנסת הצביעה בקריאה ראשונה על פיזורה הקרב, כאשר הלכה למעשה ביום 8.12.14 השלימה הכנסת את הקריאה השנייה והשלישית לפיזורה והתפזרה רשמית לקראת הבחירות הצפויות ביום 17.3.15. נסיבות דוחקות אלה מגבירות את התחושה כי בנסיבות העניין התבצע מחטף פרלמנטרי, כאשר שיגור טיוטת התקנות התבצע בו ביום שהכנסת הצביעה בקריאה ראשונה על החוק לפיזור הכנסת, והדיון נקבע למחרת היום.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "יש לבטל את תקנות החוק ולהקפיא את תחולתן עד לתום הדיון בעתירה ולפחות עד מועד הדיון בעתירה. תקנות חוק המכר שאושרו במחטף פרלמנטרי, על ידי חבר כנסת אחד שהגיש את ההצעה והצביע עליה. ואם לא די בכך, תקנות החוק פוגעות בציבור רוכשי הדירות שכן הן יביאו לעלייה במחירי הדירות, כיוון שהקבלן יגלם בתוך מחיר הדירה את כל ההוצאות המשפטיות של עו"ד. זאת מעבר לפגיעה בחופש העיסוק ובחירות ההתקשרות החוזית של עורכי הדין".

 

מצ"ב הבקשה

 

 

קובץ להורדה
petition_4415-14.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון