הודעות דוברות הלשכה

ועדת צבא ובטחון בלשכת עורכי הדין פנתה למפקד כלא 4 לבטל את נוהל הכניסה החדש לכלא בשל פגיעה בזכות הייצוג ובחופש העיסוק

09.12.2014

דוברות הלשכה

נוהל הכניסה החדש קובע שכניסת עורך דין למתחם כלא 4 תיעשה רק בליווי מש"ק מטעם הכלא, אשר אמור ללוות את עורך הדין לחדר מיוחד, שם עליו להמתין עד להבאת החייל מהפלוגות, תהליך שיכול להימשך חצי שעה. מאז כניסת הנוהל לתוקף קיבלה ועדת צבא ובטחון תלונות רבות על כך שהנוהל גורם לעורכי הדין, המייצגים את החיילים, לעיכובים בלתי סבירים, בלתי מידתיים ובלתי ראויים.

ועדת צבא ובטחון בלשכת עורכי הדין פנתה לקמצ"ר, תא"ל גולן מימון, לסא"ל (במיל') דוד קבלו, מ"מ רע"ן כליאה ולסא"ל חגי קנטרוביץ, מפקד כלא 4 לפעול לאלתר לביטולו של נוהל הליווי הקיים בכלא 4 ולהחזרת המצב לקדמותו, שכן הנוהל החדש פוגע בזכויות מהותיות, כמו זכות הייצוג של החייל וזכותו של עורך הדין לייצג מכוח חופש העיסוק.

 

יתרה מכך, מדובר בנוהל לא כתוב שכלל לא הודיעו עליו וכלל לא פורסם באופן רשמי לציבור המייצגים. לדברי יו"ר הוועדה, עו"ד אילן כץ, אם רוצים לשנות את הסטטוס קוו הקיים, מן הראוי - כנובע מעקרונות המינהל התקין - להסדיר נוהל היוועצות עם הגורמים הרלבנטיים כדוגמת הסנגוריה הצבאית ולשכת עוה"ד.

 

נוהל הכניסה החדש קובע שכניסת עורך דין למתחם כלא 4 תיעשה רק בליווי מש"ק מטעם הכלא, אשר אמור ללוות את עורך הדין לחדר מיוחד, שם עליו להמתין עד להבאת החייל מהפלוגות, תהליך שיכול להימשך חצי שעה. מאז כניסת הנוהל לתוקף קיבלה ועדת צבא ובטחון תלונות רבות על כך שהנוהל גורם לעורכי הדין, המייצגים את החיילים, לעיכובים בלתי סבירים, בלתי מידתיים ובלתי ראויים, שכן רשויות הכליאה בכלא 4 מאפשרות רק פגישה אחת בכל פעם בין עו"ד לחייל, דבר הגורם לעיכובים גדולים כל אימת שיש מספר עורכי דין הנדרשים להיפגש עם לקוחותיהם השוהים בכלא.

חמור מכך, יש רק מש"ק ליווי אחד בכלא 4, שמטבע הדברים אינו יכול להתמודד עם מספר עו"ד במקביל. עורכי דין התלוננו על עיכובים של שלוש וארבע שעות; וחמור מכך, לעיתים המש"ק נעדר מהבסיס מבלי שידאגו לו למחליף. כל זה מונע מעורכי הדין את זכות הייצוג של החייל, ויותר מכך זה מונע את הזכות הבסיסית של החייל להיפגש עם עו"ד ולהתייעץ עימו כדי לשמור על זכויותיו. נוהל זה גורם, בין היתר, לדחיית דיונים בבתי הדין, כי עורכי הדין אינם יכולים להכין את החיילים להליך המשפטי בעניינם.

 

בפנייתה הוסיפה הוועדה כי נודע לה כי פורסם נוהל חדש בכלא 4, לפיו אסור לעריק להגיע לכלא לאחר השעה 20:00. הנחיה זו מוטעית גם מן ההיבט המשפטי, שכן לא ניתן למנוע מאדם שעשה עבירה להסגיר את עצמו באופן מיידי. הוועדה ביקשה לתקן לאלתר את הנוהל באופן שיום ההסגרה יהיה היום שבו הגיע העריק לראשונה לכלא 4 ללא תלות בשעת ההגעה, גם אם מדובר לאחר השעה 20:00.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון