הודעות דוברות הלשכה

הישג נוסף ללשכה במאבק בהסגת גבול המקצוע: חברת דטפקס לא תיתן שירות של מענה לשאלות משפטיות

02.12.2014

דוברות הלשכה

בצו מניעה קבוע אסר בית המשפט המחוזי בירושלים על חברת דטהפקס לתת באמצעות אתר האינטרנט או השבועונים שבבעלותה שירות של מענה לשאלות הלקוחות בדרך של הפניה למאמרים שנמצאים במאגריה (בין אם כאלו שנכתבו על ידה ובין אם על ידי אחרים). עוד נקבע כי דטהפקס רשאית להפנות לדברי חוק ופסיקה, ולמאמרים שפורסמו בכתבי עת מוכרים ללא הכללת מלל נוסף.

הישג נוסף במאבק לשכת עורכי הדין במסיגי גבול המקצוע, בית המשפט המחוזי בירושלים (כב' השופט רם וינוגרד) פסק בתביעה שהוגשה על ידי הלשכה נגד חברת דטהפקס, והגביל אותה להעניק שירותיים משפטיים שלא כדין (ת"א 51587-10-13).

 

בצו מניעה קבוע אסר בית המשפט המחוזי בירושלים על חברת דטהפקס לתת באמצעות אתר האינטרנט או השבועונים שבבעלותה שירות של מענה לשאלות הלקוחות בדרך של הפניה למאמרים שנמצאים במאגריה (בין אם כאלו שנכתבו על ידה ובין אם על ידי אחרים). עוד נקבע כי דטהפקס רשאית להפנות לדברי חוק ופסיקה, ולמאמרים שפורסמו בכתבי עת מוכרים ללא הכללת מלל נוסף. את הלשכה ייצגה עו"ד אתי ליבמן עפאים ממשרד כהן, וילצ'יק קמחי ושות'.

 

צו המניעה הקבוע יכנס לתוקף 12 חודשים מתאריך 16.11.14. בתקופת הביניים יעמדו המגבלות שנקבעו בצו המניעה הזמני. בנוסף, הורה בית המשפט לנתבעים להסיר מהאתר כל אזכור של "מרכז מומחים" וכל פורמט אחר המשמש למתן תשובות.

 

כזכור, לפני כשנה הגישה הלשכה תביעה נגד חברת דטה פקס. במסגרת צו המניעה הזמני שניתן ביום 28.11.2013 נאסר על החברה ועל "מרכז המומחים" שהופעל מטעמה, לפעול במתכונת של מתן חוות דעת משפטיות לסיטואציות קונקרטיות, ולמתן תשובות לשאלות קונקרטיות. כמו כן, נאסר על חברת דטהפקס לפרסם את שירות מתן התשובות לשאלות קונקרטיות. עוד נדרשה החברה להדגיש באתר האינטרנט שלה כי לא תינתנה תשובות לשאלות המתייחסות לסיטואציות קונקרטיות.

 

בית המשפט קיבל את טענות לשכת עורכי הדין לפיהן הפניית לקוחות הנתבעת (דטהפקס) ל"מאמרים" שבמאגר שברשותה, כמענה לתשובותיהם, יש בה משום ייעוץ וחיווי דעת משפטיים האסורים לפי החוק: "הצגת ה"מאמרים" לפני לקוחות הנתבעת בגדרי תשובותיה לשאלות ספציפיות עולה כדי ייעוץ וחיווי דעת משפטיים על פי אמות המידה שנקבעו בהלכת המרכז למימוש זכויות רפואיות". כב' השופט וינוגרד ניתח את "המאמרים" שנכתבים על ידי חברת דטהפקס בצורת "שאלה ותשובה" וקבע כי "ייחוס הכותרת "מאמר" למסמך המנוסח כשאלה ספציפית וקונקרטית ביותר למתן מענה ממוקד לשאלה זו, הוא מאולץ ביותר".

 

ראש הלשכה, עו"ד דורון ברזילי, בירך על החלטת בית המשפט והוסיף כי זהו צעד נוסף במאבק במסיגי גבול המקצוע: "לשכת עורכי הדין פועלת לאכיפת מקרים מסוג זה, שכן הם לא רק פוגעים בטוהר המקצוע וברמתו אלא בציבור הלקוחות הנזקק לשירותים משפטיים"

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון