הודעות דוברות הלשכה

הלשכה פתחה קו לשיוויון מגדרי למתן ייעוץ לכלל עורכות ועורכי הדין המופלים במקום עבודתם

13.11.2014

דוברות הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "אני מאמין שמטרת הלשכה בראש ובראשונה היא לשמור על זכויותיהם של כלל חבריה וחברותיה. הקמת ’הקו לשיוויון מגדרי’ מהווה צעד נוסף בהענקת שירות חשוב וחיוני לכלל החברות בלשכה".

פורום קידום מעמד האישה ועורכת הדין בלשכת עורכי הדין פתח קו לשיוויון מגדרי למתן ייעוץ כלל עורכות ועורכי הדין המופלים במקום עבודתם. מטרת הפרויקט להבטיח, כי יתקיים שוויון הזדמנויות מלא בקרב העמיתים והעמיתות בעבודה.

 

הקו לשוויון הינו קו חירום שיעניק מענה טלפוני למי שזקוקה לייעוץ על רקע מגדרי או במסגרת מילוי תפקידה כעורכת דין או מי שמועסקת על-ידי עורך-דין, באחד הנושאים שלהלן: פיטורין בהריון, פיטורין או הרעת תנאים בטיפולי פוריות, פערי שכר בין גברים ונשים במקום העבודה, הטרדה מינית, פיטורין והרעת תנאים לאחר חופשת לידה, הפליה בקידום במקום העבודה, הפליה על רקע הורות הפליה בקבלה לעבודה.

 

ההחלטה להקים את הקו לשוויון נבעה בעיקר מפניות פרטניות רבות שהתקבלו בלשכת עורכי הדין אודות עורכות דין שנקלעו לסיטואציות קשות במקום עבודתן עד כדי פיטורין על רקע מגדרי.

 

המענה הטלפוני יינתן בהתנדבות על ידי עורכות דין ותיקות ומנוסות העוסקות בתחום של דיני עבודה ופועלות בשדה הפמיניסטי. הקו יפעל בימים א'-ג' בין השעות 14:00-09:00 ובימים ד'-ה' בין השעות 19:00-16:00 בטלפון שמספרו: 03-6172688.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "אני מאמין שמטרת הלשכה בראש ובראשונה היא לשמור על זכויותיהם של כלל חבריה וחברותיה. הקמת 'הקו לשיוויון מגדרי' מהווה צעד נוסף בהענקת שירות חשוב וחיוני לכלל החברות בלשכה. אני מבקש להודות ליו"ר הפורום לקידום מעמד האישה, עו"ד ורד פרי, שראתה לנכון להביא לקיום שירות חשוב וחיוני זה למען עורכות הדין. כמו כן, בשמה ובשמי אני קורא לחברות העוסקות בתחום דיני העבודה, להתנדב ולתת יד לשוויון תעסוקתי בישראל".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון