הודעות דוברות הלשכה

הוועד המרכזי של הלשכה החליט להמליץ בפני המועצה הארצית לקצץ את תקציב הלשכה ב-15% לפחות לשנת העבודה 2015 מ-52 מיליון ש"ח ל-44 מיליון ₪

29.10.2014

דוברות הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "מעל לשלוש שנים שאני פועל להפחתת דמי החבר וממליץ לייחדם לפעילויות החובה והרשות הקבועות בחוק. המלצות אלו אף אומצו וצוינו בדו"ח פרוקצ’יה ובתזכיר החוק של שרת המשפטים. כפי שנאבקתי בשלוש השנים האחרונות, אני פועל גם בתקציב 2015 להפחתה משמעותית בדמי החבר וקורא לשים קץ לבזבוז כספי ציבור יקרים".

הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט ביום 27.10.14 להמליץ בפני המועצה הארצית לקצץ את תקציב הלשכה ב-15% לפחות לשנת העבודה 2015 מ-52 מיליון ש"ח ל-44 מיליון ₪. החלטה זו מצטרפת להחלטה קודמת של הוועד המרכזי לקיצוץ של 10% בדמי החבר עוד בתקציב 2014, ולהפחתה הדרגתית של 50% מדמי החבר במשך שלוש שנים.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "מעל לשלוש שנים שאני פועל להפחתת דמי החבר וממליץ לייחדם לפעילויות החובה והרשות הקבועות בחוק. המלצות אלו אף אומצו וצוינו בדו"ח פרוקצ'יה ובתזכיר החוק של שרת המשפטים. כפי שנאבקתי בשלוש השנים האחרונות, אני פועל גם בתקציב 2015 להפחתה משמעותית בדמי החבר וקורא לשים קץ לבזבוז כספי ציבור יקרים".

 

הוועד המרכזי של הלשכה קרא למועצה הארצית לפעול על פי העקרונות שלהלן:

  1. הפחתה של לפחות 15% בשיעור דמי החבר.
  2. הפחתת פעילות תרבות ופנאי במחוזות באופן מותאם מעבר להפחתה הנ"ל ברוח המלצות דו"ח פרוקצ'יה.
  3. קביעת יחס חלוקה של 50:50 בתקציב בין הוועד המרכזי לבין המחוזות כפי שהיה נהוג בעבר.
  4. שמירה על זכויות עובדי הלשכה ושכרם.
  5. למען מנהל תקין ועמידה בעקרון השקיפות, להורות למחוזות הלשכה להעביר את כל הנתונים ומצב התקציב בפועל, כולל מאזנים, כרטסות ומצב הרזרבות, כדי שניתן יהיה לקיים דיון מושכל בנושא התקציב.

ההחלטה של הוועד המרכזי נסמכת על סקרים שערכה הלשכה בעבר, שהעלו כי מרבית מעורכי הדין אינם משתתפים בפעילויות הפנאי והבידור שמארגנת הלשכה, וכפועל יוצא כלל ציבור עורכי הדין מסבסד פעילויות שרק מיעוט מחברי הלשכה משתתף בו.

 

לגישת עו"ד ברזילי, הלשכה, כאיגוד מקצועי, צריכה להתרכז בפעילויות החובה והרשות ובמאבקים הרלוונטיים לציבור עורכי הדין והציבור הרחב. בהצעת התקציב החדשה לשנת העבודה 2015 של ראש הלשכה, הושם דגש על סוגיות ליבה שהלשכה חייבת להידרש אליהן, יוזמות ומאבקים לקידום וחיזוק מעמד עורך הדין, מאבק בהצפת המקצוע, רפורמה נגד העומס וייעול מערכת השפיטה ועוד.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון