הודעות דוברות הלשכה

החל ממועד מאי 2015 בחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין יכללו חלק נוסף של "ניסוח מסמכים משפטיים"

01.10.2014

דוברות הלשכה

יו"ר הוועדה הבוחנת של לשכת עורכי הדין, כבוד השופט יוסף אלרון, נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה: "לאחר שנים רבות בהן לא בוצע כל שינוי במתכונת הבחינה, אשר גררה ביקורת ציבורית רבה, סברו חברי הוועדה כי מתחייב שינוי שיעשה במסגרת הדין הקיים, בתקווה ששינוי זה יוביל להעלאת רמתם של הנבחנים ומקבלי רישיון עריכת הדין"

הוועדה הבוחנת של לשכת עורכי הדין, בראשות כבוד השופט יוסף אלרון - נשיא בית משפט מחוזי חיפה, החליטה בישיבתה אתמול, 30.9.14, לכלול בבחינות ההסמכה בכתב חלק נוסף שעניינו "ניסוח מסמכים משפטיים". על פי החלטת הוועדה, הנבחן יענה בנוסף על שאלון רב ברירה, הכולל 100 שאלות, על שאלה אחת מתוך 3 שאלות העוסקות בניסוח מסמכים משפטיים, זאת בהתאם לתקנה 18ב (ג) לתקנות לשכת עורכי הדין (סדרי בחינות בדיני מדינת ישראל, באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים ובמקצועות מעשיים), התשכ"ג-1962, לפיה הוועדה רשאית לכלול בבחינה בכתב גם חלק של ניסוח מסמכים משפטיים.

 

בהתאם לתקנה 20 (א) לתקנות הנ"ל, בתום הבחינה בעל-פה תקבע הוועדה הבוחנת האם עבר הנבחן או נכשל, וזאת על יסוד התרשמותה מתשובות הנבחן בבחינה בעל-פה, מהמסמכים המשפטיים שניסח ובהתחשב בתוצאות בחינתו שבכתב.

 

הוועדה מבקשת להדגיש כי ניסוח חוזים ומסמכים משפטיים הינו בכל מקרה חלק מחומר הבחינה לפי תקנה 18 (8).

 

ההחלטה תכנס לתוקף החל ממועד הקיץ הקרוב של בחינות ההסמכה (מאי 2015).

 

הנשיא אלרון ציין, כי לאחר שנים רבות בהן לא בוצע כל שינוי במתכונת הבחינה, אשר גררה ביקורת ציבורית רבה, סברו חברי הוועדה כי מתחייב שינוי שיעשה במסגרת הדין הקיים, בתקווה ששינוי זה יוביל להעלאת רמתם של הנבחנים ומקבלי רישיון עריכת הדין.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון