הודעות דוברות הלשכה

שינוי מקיף במערך הפיקוח על ההתמחות של לשכת עורכי הדין

16.09.2014

דוברות הלשכה

באחרונה הוחלט לערוך שינוי מקיף במערך הפיקוח על ההתמחות בלשכת עורכי הדין, על ידי מנכ"ל הלשכה, עו"ד גיל סלומון וועדת ההתמחות הארצית של הלשכה. במסגרת השינוי, יוגדל מספר הראיונות למתמחים בתקופת ההתמחות ואופן עריכתם יעשה באמצעות דוא"ל.

כמו כן, תורחב פעילות ביקורות הפתע במהלך שנת ההתמחות, וכן יורחב מספר המפקחים, שכיום עומד על 20 מפקחים בלבד. לצורך הפעלת מערך הפיקוח על המתמחים, פנתה הלשכה בימים אלה לעורכות ועורכי הדין בכל אזורי הארץ, והציעה להם לשמש כמפקחים ומפקחות בשכר. עורכי הדין המעוניינים בכך, חייבים להיות בעלי ותק של חמש שנים, ללא עבר משמעתי או פלילי.

 

מנכ"ל הלשכה וועדת הבחינות בחרו להוביל מהלך זה, על מנת שמערך הפיקוח על ההתמחות יעמוד בקנה אחד עם דו"ח פרוקצ'יה, דו"ח גרסטל, דוחות המבקר הקודמים ודבריה של שרת המשפטים בנושא זה. השינוי שיביא לייעול במערך ההתמחות, יוקצה להגדלת הפיקוח במערך, וכך למעשה יטיב עם המתמחות והמתמחים.

 

מנכ"ל לשכת עורכי הדין, עו"ד גיל סלומון: "מדובר באחת הרפורמות החשובות שנעשו בלשכת עורכי הדין מאז היווסדה. לאחר התייעצות וחשיבה מאומצת עם סמנכ"ל מערך ההתמחות, אורי אלפרסי, הוחלט לערוך שינוי בפיקוח על המתמחים, על מנת להגביר את אמון הציבור במוסדות הלשכה תוך אימוץ הדוחות הרלוונטיים וברוח דברי שרת המשפטים".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון