הודעות דוברות הלשכה

הלשכה תצטרף לעתירה נגד נוהל הנשיא גרוניס לדחיית דיונים

09.09.2014

דוברות הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "הוראות הנוהל מכתימות ציבור שלם של עורכי דין ומטילות צל כבד של חשד כלפי כולנו. אסור לתלות בעורכי הדין את תחלואי המערכת, ולא בהם האשם לעיכוב בבירור דיונים ומתן פסקי הדין וגם חוקיותו מוטלת בספק".

הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט אתמול (8.9) להצטרף פה אחד לעתירתו של עו"ד שרון כידיד בית המשפט. הצטרפות זו נובעת משורה ארוכה של תלונות שהוגשו ללשכת עורכי הדין מדי יום מאז הוצאת הנוהל, ביניהן מקרים בהם עורך דין לא קיבל דחיית דיון למרות אירוע ברית מקרבה ראשונה, גילוי מצבה מקרבה ראשונה וחתונת בת. מקרים אלה ואחרים מהווים התעמרות ופגיעה חמורה בציבור עורכי הדין ובאמון הציבור במערכת המשפטית.

 

הוועד המרכזי של הלשכה הביע את עמדתו בעבר כי הנוהל לשינוי מועדי דיון של כב' השופט אשר גרוניס, נשיא בית המשפט העליון שנכנס לתוקף ביום 18.5.14, אינו מידתי ופוגע בתקינות ההליך השיפוטי ובעצמאות שיקול הדעת השיפוטי.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "הוראות הנוהל מכתימות ציבור שלם של עורכי דין ומטילות צל כבד של חשד כלפי כולנו. אסור לתלות בעורכי הדין את תחלואי המערכת, ולא בהם האשם לעיכוב בבירור דיונים ומתן פסקי הדין וגם חוקיותו מוטלת בספק. לא מדובר בעניין פנימי שבין לשכת עורכי להנהלת בתי המשפט אלא בהוראה בנוהל שפוגע בציבור כולו המקבל שירותים המערכת המשפטית".

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון