הודעות דוברות הלשכה

הלשכה בקשה להצטרף לעתירה נגד המוסד לביטוח לאומי בדרישה לקביעת קריטריונים ברורים ומפורסמים בהעסקת עו"ד

29.03.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

זאת בעקבות העסקת עורכי דין חיצוניים ע"י המוסד ללא קריטריונים ברורים ומפורסמים וללא מכרז.

לשכת עורכי הדין הגישה בקשה להצטרף לעתירה מנהלית שהגישה עורכת דין מירושלים לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד המוסד לביטוח לאומי בעקבות העסקת עורכי דין חיצוניים ללא קריטריונים ברורים ומפורסמים וללא מכרז. את הלשכה מייצג עו"ד צבי בר-נתן ממשרד עו"ד זליגמן ושות'.

 

עורכת הדין מלינה על אופן התקשרות המוסד לביטוח לאומי עם עורכי דין חיצוניים לצורך טיפול בערעורים על החלטות ועדות עררים של המל"ל.

 

הלשכה החליטה להצטרף לעתירה מאחר שהלשכה סבורה שראוי שרשות ציבורית תגדיר ותפרסם קריטריונים לבחירת עורכי הדין.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון