הודעות דוברות הלשכה

בעקבות מבצע "צוק איתן": הלשכה משיבה לשאלות בעניין חוק מס רכוש וקרן פיצויים

12.08.2014

דוברות הלשכה

כחלק מפעילותה של הלשכה למען הקהילה, ובמיוחד בקשר לנזקים הישירים והעקיפים שנגרמו לאזרחים רבים בעקבות ירי הרקטות לעבר ישראל - בעסקיהם, בפרנסתם וברכושם - הקימה הלשכה מרכז סיוע טלפוני. להלן ריכוז של מספר שאלות נפוצות בנושא.

ירי הרקטות לעבר ישראל גרם לנזקים עקיפים וישירים של אזרחים רבים, בין היתר בעסקיהם, בפרנסתם וברכושם. לשם כך ובעקבות פניות של נפגעי המבצע, מעמידה לשכת עורכי הדין מוקד טלפוני לסיוע משפטי ראשוני ללא תשלום לנפגעי המבצע הזכאים לפיצוי מכח חוק מס רכוש. את ההכוונה והייעוץ המשפטי במוקד הטלפוני של הלשכה נותנים עו"ד מאיר מזרחי, עו"ד אבישי מלכה, עו"ד-רו"ח רמי אריה, עו"ד יואב דיין, ורו"ח צחי אבוהב.

 

עו"ד דורון ברזילי, ראש לשכת עורכי הדין, ציין כי במסגרת הסיוע המשפטי של הלשכה, השיבו עורכי הדין על שאלות הנוגעות לחוק מס רכוש וקרן פיצויים: "לשכת עורכי הדין פעילה מאוד בקהילה בכל ימות השנה וגם בימים אלה. לשם כך, הקמנו את המוקד הטלפוני על מנת לסייע לציבור הרחב בשאלות משפטיות ולהעניק ייעוץ והדרכה בנושאים מורכבים אלה. כמו כן, החלטנו לרכז עבור האזרחים מספר שאלות נפוצות בנושא".

 

בית העסק שלי לשיווק חומרי ניקוי בישוב סופה נפגע כתוצאה מאי הגעת עובדיי למקום העובדה כיצד אני רשאי לתבוע את נזקיי?

אדם הניזוק בעקבות המצב המיוחד בעורף רשאי לתבוע בגין הנזקים הישירים והעקיפים אשר נגרמו כתוצאה מהמצב המיוחד באמצעות הוראת השעה לתשלום פיצויים בגין - נזק מלחמה ונזק עקיף התשע"ד 2014. אולם אין בהוראת השעה הנ"ל כדי לפגוע בזכאותו של ניזוק ביישוב או באזור שהוכרז יישוב ספר והוא רשאי לבחור בין פיצוי לפי תקנות הוראת השעה אלה לבין תקנות העיקריות (תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) התשל"ג 1973. אולם, הניזוק יוכל לבחור בפיצוי לפי התקנות העיקריות ובלבד שהנזק אירע באזור שבטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה. ובחר בפיצוי לפי התקנות העיקריות יחולו עליו התקנות העיקריות לפני התקנות של הוראת השעה, לעניין תשלומי מקדמות, במידה ובחר הניזוק בתקנות לפי הוראת השעה תשולם מקדמה בגובה 50% מסכום הפיצוי שנתבע, ובמידה וחלפו 180 ימים מיום הגשת התביעה במלואה ולא הודיע המנהל על החלטתו, תשולם מקדמה נוספת בגובה 40% מסכום הפיצוי שנתבע. לעניין חישוב סכום המקדמה יראו את סכום התביעה כאילו אינו עולה על 3,000,000 ₪.

 

בית מגוריי נפגע מרקטה ומרסיסים שגרמו להרס למבנה המגורים, האם אני זכאי לפיצוי לצורך הגשת התביעה?

אכן, אדם אשר נכסיו נפגעו פגיעה ישירה זכאי לתשלום פיצויים במסגרת נזק ישיר: "נזק מלחמה" - נזק שנגרם לגופו של נכס עקב פעולות מלחמה על ידי הצבאות הסדירים של האויב או עקב פעולות איבה אחרות נגד ישראל או עקב פעולות מלחמה ע"י צבא הגנה לישראל, נזק מלחמה זה הינו גם נזק ישיר אשר נגרם לנכס באופן ממשי הנראה לעין. לדוגמא: פגיעת רקטה בבית.

 

בשל המצב הביטחוני ביישוב זיקים מרבית מעובדי המפעל שלי לא הגיעו לעבודה, האם האני זכאי לפיצוי?

אכן, אדם אשר עובדי המפעל שלו לא הגיעו למקום עבודתם בשל המצב הביטחוני זכאי לתשלום פיצויים במסגרת נזק עקיף שהינו, הפסד או מניעת ריווח כתוצאה מנזק מלחמה בתחום ישוב ספר, או מחמת אי אפשרות לנצל נכסים המצויים בתחום ישוב ספר, עקב פעולות מלחמה על ידי הצבאות הסדירים של האויב או עקב פעולות איבה אחרות נגד ישראל, או עקב פעולות מלחמה על ידי צבא הגנה לישראל. נזק עקיף מעניק פיצוי בגין פגיעה רחבה יותר ממנה נפגע הניזוק.

 

פצמ"ר פגע בבית מגוריי באשקלון, מה שלא אפשר את המשך שהייתנו בבית. כתוצאה מכך, נאלצתי יחד עם בני משפחתי להתאכסן בבית מלון. אולם בעקבות נטישת בית מגורינו נגבנו מביתנו חפצים רבים יקרי ערך. האם אנו זכאים לפיצויים בגין נכסים אלו?

נזק עקיף גם כולל "הפסד או מניעת רווח" הנובעים מהפגיעה עצמה או מאי יכולת לנצל נכסים אשר נפגעו בפעולת האיבה. כגון, אובדן רווחים בתקופת המלחמה, גניבה מבית אשר ננטש עקב פגיעה, ועוד. הפיצוי בגין גניבה לנכס אשר לא ניזוק בפגיעה ישירה, הינו מקום בו הייתה הוראה של פיקוד העורף להתפנות ממקום המגורים.

 

בית מגוריי נפגע מרקטה ומרסיסים שגרמו להרס מבנה המגורים. מי מפצה אותי בגין הנזק שנגרם באופן ישיר לרכוש?

המדינה לקחה על עצמה לפצות את אזרחיה, על פי חוק, על כל זנק שנגרם לרכוש כתוצאה מפעולת איבה. זאת על מנת להשיב את המצב לקדמותו מהר ככל שניתן.

 

בבית קפה שבבעלותי באשדוד פגעה רקטה פגיעה ישירה וגרמה נזק רב למקום. כיצד יקבע גובה הפיצוי שישולם לי בגין הנזקים?

עובדי קרן הפיצויים (מס רכוש) בסיוע אנשי מקצוע יגיעו אל האזרחים שביתם נפגע ויערכו שמאות. השמאות תסייע לקביעת הפיצויים הכספיים על מנת לשקם את הנזק בסיוע בעלי מקצוע.

 

  הפיצוי העקיף = מקדם הפיצוי לעובד X מספר ימי ההיעדרות של העובד X שכר העבודה היומי לעובד  

 

יש לי מפעל לייצור שמן זית בדרום. אולם בעקבות המצב הביטחוני מרבית מעובדי המפעל לא יכלו להגיע למקום העבודה. האם אני זכאי לתשלום פיצויים?

ישובי הספר בלבד מ-0 עד 40 ק"מ יהיו זכאים לתשלום פיצוי בגין הנזקים אשר נגרמו להם באופן ממשי וכתוצאה מהיווצרות נזק עקיף בשל המצב הביטחוני המיוחד בעורף, וכתוצאה מחוסר יכולתם של בעלי העסקים להפעיל נכסים עקב הוראות הצבא, פיקוד העורף וכו'...מה גם שהנזק, יכול לבוא לידי ביטוי בהפסד או מניעת רווח שאותם לא יכול היה הניזוק למנוע באופן סביר, נוסף על כן, זכאי הוא לתשלום בגין שכר עבודתו ששילם לעובדיו בגין אותם ימי היעדרות בתקופת המלחמה.

 

אני בעל עסק עצמאי לשיווק מוצרי מזון באזור כפר עזה, כיצד אני אוכל לקבל פיצויים עבור הפסדי השכר שלי ושל עובדיי?

בכל אחד מהמסלולים התנאי לתשלום פיצויים בגין הנזק הוא תשלום משכורת לעובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני. כל ניזוק שבתוך הטווח המוכרז להגיש תביעה בגין נזק עקיף לקרן הפיצויים ברשות המסים באחד מתוך שלושה מסלולים (ירוקים):

  • מסלול שכר עבודה- כתוצאה מהמצב הביטחוני המיוחד בעורף, יוכל בעל העסק העצמאי להגיש תביעתו לשם תשלום הפיצויים בגין ימי היעדרותם של עובדיו.
  • מסלול מחזורים- בשל המצב ביטחוני המיוחד בעורף יוכל בעל עסק להגיש תביעה בשל ירידה במחזורים החודשיים שלו, בהתאם לדיווח השוטף של העוסק למע"מ (חד חודשי או דו- חודשי). הנוסחה תכלול השוואת המחזור העסקי בהתאם לשיטת הדיווח כאמור, לעומת תקופה מקבילה אשתקד.

 

 סכום הפיצוי = משלים ההוצאה הנחסכת X מחזור עסקאות בתקופת הפיצוי - מחזור עסקאות בתקופת הבסיס 

 

נוסחת החישוב מקדם ההוצאה הנחסכת:

 

  משלים ההוצאה הנחסכת = התשומות השוטפות בשנת 2013 X 1-0.85מחזור העסקאות בשנת 2013  

  • מסלול הוצאות- בשל המצב הביטחוני יוכל אדם להגיש תביעה לקבל הוצאות מיוחדות שנבעו לו כתוצאה מהמצב הביטחוני המיוחד בעורף. מסלול זה נקבע במטרה לפצות על הוצאות עודפות של העסק שנוצרו כדי  לשמור על המחזור הרגיל שלו בזמן המבצע.

אופן החישוב:

 

  סכום הפיצוי = מחזור העסקאות בתקופת הפיצוי X 1.1 - {סך תשלומי שכר העבודה בתקופת הפיצוי + סך התשומות השוטפות בתקופת הפיצוי}

 

אני בעל אולם אירועים לשמחות באשקלון, מרבית האירועים בוטלו ולא נעשות הזמנות של אירועים חדשים לחודשים הבאים, האם אני זכאי לתשלום פיצויים?

אכן, לגבי ענפים ייחודיים כגון מפעילי אולמות אירועים, בתי מלון וחקלאים יופעלו מסלולים ייחודיים כדי לתת מענה לאופי הענף אופן הפיצוי לבעלי אלומות אירועים ובתי מלון יפוצו לפי חישוב התקופה לחודשים אוגוסט ספטמבר 2014 ולפי בחירת הניזוק גם אוקטובר בניכוי הכנסה.

השיעור המתקבל מחלוקת מספר האירועים או החדרים שהוזמנו לחודשים אוגוסט, ספטמבר 2014 ולפי בחירה גם אוקטובר במספר באירועים או החדרים שהוזמנו לשנת 2013 עד למועד המקביל ליום האחרון בתקופת ההכרזה בשנת 2013 אינו גבוה מ-70%. או השיעור המתקבל מחלוקת מס' האירועים או החדרים שהוזמנו לחודשים אוגוסט, ספטמבר 2014 ולפי בחירה גם אוקטובר ושבוטלו עד תום תקופת ההכרזה במספר באירועים או החדרים שהוזמנו  לחודשים אוגוסט, ספטמבר 2014 ולפי בחירה גם אוקטובר שנת 2014 עד ליום 8 ביולי 2014 הוא 30%. כמו כן, הוחלט במידה והמצב המיוחד יתארך למעבר לתאריך ה-15/08/2014 סך הפיצויים המקסימאלי יועלה ל-4 מיליון ₪.

 

אני בעל מטע ביישוב כיסופים, האם אני זכאי לתשלום פיצוים בגין נזקיי?

אכן, אדם הניזוק בהכנסתו מחקלאות יפוצה באופן הבא:

  • לגבי ניזוק חקלאי שיש לו גידולים בפעילות- ממוצע מחושב כשהוא מוכפל במקדם ימי מבצע, במקדם משלים ההוצאה הנחסכת ובמקדם הפיצוי, ובלבד שהתוצאה אינה עולה על 3,000,000 שקלים חדשים.
  • לגבי ניזוק חקלאי שיש לו גידולים באי פעילות- בשטחים חקלאיים בטווח שבין 0  ל- 7 קילומטרים מרצועת עזה - מחזור שנת 2013 של הגידול כשהוא מוכפל במקדם ימי מבצע, במקדם משלים ההוצאה הנחסכת ובמקדם אי פעילות, ובלבד שהתוצאה אינה  עולה על  100,000 שקלים חדשים לניזוק חקלאי, והכל לא יותר מ- 3,000,000 שקלים חדשים.

מקדם הפיצוי יהיה בחקלאי שחלקתו :

  • בין 0-7 ק"מ 80% ממחזור יולי אוגוסט
  • בין 7-20 ק"מ 50% החקלאי יצטרך להוכיח ירידה של 20% ביולי 2014 לעומת יולי 2013  או לגבי הממוצע ב- 2010 ל-2013
  • מ-20-40 ק"מ מקדם פיצוי 20%.

רסיסי רקטה פגעו באופן ישיר בבית מגוריי בנתיב העשרה. האם אני זכאי לתשלום פיצויים בגין חפצי המיטלטלין של ביתי?

על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים והתקנות הנלוות, מבוטחים חפציו הביתיים של כל תושב, המצויים בדירת  מגוריו בפני נזקי מלחמה. חפצי הבית מסווגים לפי קבוצות: רהיטים, ביגוד, מכשירי חשמל ואלקטרוניקה וחפצי בית אחרים. חפצי הבית הנ"ל, מכוסים ללא תשלום פרמיה מצידו של התושב - עד לתקרה מסוימת.

 

פתחתי בית קפה חדש בשדרות. האם אני זכאי לתשלום פיצויים בגין נזקיי?

ניזוק שפתח עסק מיום 2 ביולי 2013  עד 7 ביולי 2014 והודיע לרשות המיסים על עסקו עד ליום 7 ביולי 2014  מחזור עסקאותיו מיום תחילת הפעילות עד סוף חודש יוני 2014 מחולק במספר חודשי הפעילות, ואם היה הניזוק מדווח על מחזור עסקאותיו בשיטה דו חודשים מחולק במספר חודשי הפילות ומוכפל ב- 2.

 

אני בעל עסק עצמאי בגברעם. האם אני זכאי לתשלום מקדמה עוד בטרם תתברר תביעתי?

אכן, הוחלט כי עוד בטרם תתברר תביעתו של אדם הניזוק במידה ולא הודיע מנהל על החלטתו תוך 45 יום מיום הגשת התביעה במלואה, תשלום מקדמה בגובה 50% מסכום הפיצוי שנתבע. חלפו 180 ימים מיום הגשת התביעה במלואה ולא הודיע המנהל על החלטתו, תשולם מקדמה נוספת בגובה 40% מסכום הפיצוי שנתבע. כמו כן, רשות המסים תפעל במיידי למתן מקדמות בסך של עד 80% מגובה הפיצוי שניתן לאותו עוסק במבצע 'עמוד ענן', כחלק מסיוע בבעיה התזרימית שנוצרה לעסקים וזאת, עד להגשת התביעה ואישורה.

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון