הודעות ועדכונים

החל מ-01.08.14 ייחסם קוד נוסף לשליחת צווים חדשים בניהול חברת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

03.08.2014

צוות מחוז חיפה

הודעה בעניין צווים חדשים חברת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
 

החל מ-01.08.14 ייחסם קוד נוסף לשליחת צווים חדשים בניהול חברת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ.

 

קוד גורם

שם גורם

3162

מיטב מרום רבת מסלולים

 

צווים חדשים יש לשלוח בדואר לכתבות החברה עד קבלת הודעה אחרת .

חברת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ הודיעה על הפסקת עבודת ממשק לרישום עיקולים ממוכן מול מערכת המדיה המגנטית בהוצאה לפועל.

בעקבות ההודעה, החל מהיום הקודים המפורטים מטה ייחסמו לצווים חדשים.

 

קוד גורם

שם גורם

1221

קופת תגמולים

3160

מיטב משתלם א'

3161

מיטב קרן השפע

 

צווים חדשים ניתן לשלוח באופן ידני לכתובת החברה:

מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ

מגדך צ'מפיון , דרך ששת הימים 30 , בני ברק.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון