הודעות דוברות הלשכה

בעקבות בקשה לביזיון בימ"ש מטעם לשכת עורכי הדין: חברת דטהפקס תידרש לשנות את אתר האינטרנט שלה ולהבהיר את מגבלות שירותיה

10.07.2014

דוברות הלשכה

על חברת דטהפקס נאסר להפעיל מרכז מומחים במתכונת של מתן חוות דעת משפטיות לסיטואציות קונקרטיות, ולמתן תשובות לשאלות קונקרטיות. בהתאם נדרשה החברה לשנות את אתר אינטרנט שלה, ולהוסיף הבהרה בדבר מגבלות השירות שהיא רשאית לתת.

לשכת עורכי הדין מנהלת בבימ"ש המחוזי בירושלים תביעה נגד חברת דטהפקס ורמי אוזן (מנהלה ובעל מניותיה), באמצעות עורכת הדין אתי ליבמן עפאים ממשרד כהן, וילצ'יק קמחי ושות', בטענה שהיא מספקת ייעוץ משפטי בדיני עבודה באופן העולה כדי עבירת הסגת גבול מקצוע עריכת דין (ת.א. (י-ם) 51587-10-13).

 

כמו כן, לשכת עורכי הדין הגישה בקשה לצו מניעה זמני. צו הביניים ניתן בהסכמה, ולפיו נאסר, בין היתר, על חברת דטהפקס להפעיל מרכז מומחים במתכונת של מתן חוות דעת משפטיות לסיטואציות קונקרטיות, ולמתן תשובות לשאלות קונקרטיות. בהתאם נדרשה החברה לשנות את אתר אינטרנט שלה, ולהוסיף הבהרה בדבר מגבלות השירות שהיא רשאית לתת.

 

אולם, על אף הוראות הצו הזמני, נמנעה החברה להוסיף לאתר את ההבהרה הנ"ל, והניסוח המופיע באתר החברה שונה מהנוסח המופיע בצו, באופן שאינו מאפשר ללקוח סביר להבין, כי לא יקבל מענה ישיר כיצד לפעול בסוגיה קונקרטית כנדרש בצו.

 

עקב כך, הוגשה בקשה לביזיון בית המשפט, וביום 23.6.14 התקיים דיון והוחלט כי באתר האינטרנט של העותרת תתווספנה בהדגשה המילים: "יינתן מענה כללי בדרך של הפניה למאגרי מידע, לפסיקה ולחקיקה, ולא תינתנה תשובות לשאלות המתייחסות לסיטואציות קונקרטיות".

 

ההליכים לקבלת צו מניעה קבוע טרם הסתיימו.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון