הודעות דוברות הלשכה

ראש הלשכה הודיע כי ישתתף היום בטקס סיום שנת המשפט, על אף ביטול הזמנתו על ידי יו"ר ועד מחוז ירושלים

08.07.2014

דוברות הלשכה

ראש הלשכה: "מתוקף תפקידי כראש הלשכה וכמובן כעו"ד, אמשיך ואופיע בכל מקום ובכל אירוע שאמצא לנכון, אשר לשכת עורכי הדין מקיימת למען חבריה. בהקשר זה אציין כי בית הלשכה בירושלים נועד בראש ובראשונה לשרת את ציבור עורכי הדין, ולא גורמים אחרים, יהיה מעמדם רם ככל שיהיה".

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי, הודיע כי ישתתף היום בטקס סיום שנת המשפט, שייערך בבית לשכת עורכי הדין בירושלים.

 

הודעתו של עו"ד ברזילי הגיעה על אף דרישתו של יו"ר ועד מחוז ירושלים, עו"ד אשר אקסלרד, לביטול השתתפותו בטקס: "אתמול הועברה אליי הודעתו של נשיא בית המשפט העליון, כבוד השופט אשר גרוניס, ולפיה אין בדעתו להגיע לטקס סיום שנת המשפט של מחוז ירושלים (הקבוע ליום 8 ביולי 2014), אם תוזמן אתה לקחת חלק בטקס... לאור פנייתו אליי של נשיא בית המשפט העליון ועם כל הצער שבדבר, איני רואה מנוס כי אם לבטל את הזמנתך לטקס סיום שנת המשפט במחוז ירושלים".

 

במענה לפנייה, השיב ראש הלשכה, עו"ד ברזילי, כי: "הסגנון הבוטה של התקפות אישיות ושל חרמות איננו מקובל, מנוגד לרוח המקובלת בשלטון דמוקרטי ואף מנוגד לחלוטין לרוח שמבקש כבוד נשיא בית המשפט העליון להקנות כאשר מדובר בגופים אחרים ולא בו. הכניעה שלך לחרם שהכריז כבוד נשיא בית המשפט העליון כלפיי וכלפי הוועד המרכזי, לא עולה בקנה אחד עם ערכי שלטון החוק והדמוקרטיה, וכראש לשכה, אשר נבחר בבחירה ישירה ע"י ציבור עורכי הדין, לא אכנע לסגנון זה. לאור האמור ומתוקף תפקידי כראש הלשכה וכמובן כעו"ד, אמשיך ואופיע בכל מקום ובכל אירוע שאמצא לנכון, אשר לשכת עורכי הדין מקיימת למען חבריה. בהקשר זה אציין כי בית הלשכה בירושלים נועד בראש ובראשונה לשרת את ציבור עורכי הדין, ולא גורמים אחרים, יהיה מעמדם רם ככל שיהיה".

 

מצ"ב המכתב המלא של ראש לשכת עורכי הדין.

 

קובץ להורדה
president_letter_jerusalem_event_july_2014.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון