הודעות דוברות הלשכה

הוועדה לבחינת משוב השופטים דנה באופן ביצוע המשוב וקראה לשיתוף פעולה עם המערכת המשפטית

08.07.2014

דוברת הלשכה

עו"ד דורון ברזילי, ראש הלשכה: "מטרת הוועדה היא להוציא את החלטת הוועד המרכזי לפועל, ועל כן אני שמח שמשוב השופטים יצא לדרך. אני מאמין בקיום המשוב, משום שכל גוף נתון לביקורת, קל וחומר גוף הדורש אותה מאחרים. מערכת המשפט היא חלק אינהרנטי מעבודתם של ציבור עורכות ועורכי הדין, ולכן אני סבור כי הוא ראוי דיו לשפטה".

הוועדה לבחינת משוב השופטים דנה אמש (7.7.14) בישיבתה הראשונה, בפרמטרים השונים של המשוב ובהיבטיו. הוועדה קבעה כי תדון בדרכי יישומו של המשוב, במתכונת בו יבוצע ובתכניו.

 

כזכור, הוועד המרכזי החליט ביום 26.05.14 ברוב מוחץ לקיים משוב שופטים כבר בשנת המשפט הקרובה.

 

הוועדה הדגישה כי היא רואה צורך לשמוע את דעתה של המערכת המשפטית ובראשה נשיא ביהמ"ש העליון, וכי היא קוראת לשיתוף פעולה קונסטרוקטיבי וראוי בין המערכת המשפטית ללשכת עורכי הדין.

 

הוועדה רשמה לפניה כי מנכ"ל לשכת עורכי הדין, עו"ד גיל סלומון, אמור להוציא לפועל את החלטות הוועדה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון