הודעות דוברות הלשכה

הפורום הפלילי הארצי: הצעת חוק חיסיון חומר מודיעיני פוגעת אנושות בהגנת הנאשם ויוצרת פתח רחב להסתרת חומר חקירה

06.07.2014

דוברות הלשכה

לאחרונה נדונה בכנסת הצעת חוק חיסיון חומר מודיעיני (תיקוני חקיקה), התשע"ד 2014. הפורום הפלילי הארצי סבור כי הצעת החוק תביא לשינוי כללי היסוד במשפט פלילי, בהם יידרש נאשם לחשוף את קווי הגנתו בתחילת המשפט ולצורך עיון בחומר חקירה מודיעיניים, ואף תביא להרשעות שווא.

הפורום הפלילי הארצי, בראשות עו"ד אבי חימי, מתנגד נחרצות להצעת החוק שבנדון, כיוון שהיא פוגעת אנושות בהגנת הנאשם, בכך שמכפיפה הגנתו לשיקול דעת הפרקליטות, ויוצרת פתח רחב להסתרת חומר חקירה הן בתום לב והן בחוסר תום לב. לפי עמדת הפורום הפלילי הארצי, הצעת החוק חותרת תחת עקרונות היסוד של המשפט הפלילי הישראלי והבינ"ל, ומנוגדת להלכות פסיקת בית המשפט העליון מימים ימימה.

 

הפורום הפלילי הארצי סבור כי הצעת החוק תביא לשינוי כללי היסוד במשפט פלילי, בהם יידרש נאשם לחשוף את קווי הגנתו בתחילת המשפט ולצורך עיון בחומר חקירה מודיעיניים, ואף תביא להרשעות שווא. כמו כן, הצעת החוק תביא לעומס על ביהמ"ש – הגשות בקשות רבות לעיון וחשיפת חומרי חקירה, לריבוי מעצרי נאשמים עד תום ההליכים המשפטיים, ובאופן מקביל על ריבוי תפוסת הכלואים בשב"ס ול"סחבת" תיקים - שמיעת תיקים ממושכת.

 

כמו כן, הצעה החוק מנוגדת לחלוטין לרוחה של הפסיקה ביחס לגילוי הנרחב של חומר חקירה, מתוך הנחה שרק הסניגור הנחשף לחומר ולגרסת הנאשם יכול להעריך את מלוא משמעותו ואת אפשרות השימוש בו. הנטל על ההגנה להצביע על "חיוניות המידע להגנה" מבלי שנחשפה אליו ומבלי שהיא יודעת את מהותו, הוא נטל לא סביר.

 

נוסף על כך, הצעה החוק עוקפת את הצורך במנגנון של הוצאת תעודת חסיון, שיש בו כדי לחייב מינימום פיקוח על החשש וקיומה של ההצדקה להחסות את החומר מצד אחד, ואפשרות לפיקוח וסעד שיפוטי אפקטיבי מצד שני. האמצעי שבו ההצעה נוקטת לנוכח החשש שבבסיסה - פשוט איננו אמצעי סביר ומידתי. 

 

בתום הישיבה, נקבע דיון המשך בהצעת החוק, בה תידרש משטרת ישראל להציג הצעת חוק מרוככת ומאוזנת יותר, שלא תיפגע בהגנת הנאשם ובזכות להליך הוגן.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון