הודעות דוברות הלשכה

בית המשפט העליון: לבנת פורן לא תוכל לספק יותר שירותים משפטיים

25.06.2014

דוברות הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי בירך על פסק הדין: "פסק הדין מהווה אבן דרך חשובה בתופעה המתגברת של הסגת גבול מקצוע עריכת הדין. בית המשפט הבהיר למעשה את המצב המשפטי והציב גבולות ברורים בכל הנוגע למתן שירותים משפטיים מתוך ראיית טובת הציבור, שיהיה זכאי לקבלת שירותים רק מאלו שהוסמכו והוכשרו לכך".

ניצחון גדול ללשכת עורכי הדין בפסק דין תקדימי שקבע היום בית המשפט העליון בהרכב של שלושה שופטים, כי לבנת פורן לא תספק יותר שירותים משפטיים, ובכך סגר את הגולל על כל הפעילות המשפטית שבוצעה עד היום בחברות למימוש זכויות רפואיות.

 

בית המשפט העליון התרשם כי השירות המוצע במרכזים למימוש זכויות רפואיות, אינו מתמצה בסיוע טכני ואדמיניסטרטיבי, אלא בייעוץ, הכוונה והדרכה מהותיים מול הגופים הרלוונטיים. כראיה הוא הביא את שכר הטרחה הגבוה שנגבה על ידי המרכז מלקוחותיו לגבי פתיחת תיק.

 

בית המשפט מצטט את קביעת בית המשפט המחוזי כי עובדי המרכז, לרבות אלה המספקים את הייעוץ הראשוני באשר הזכויות המגיעות ללקוח, לא זכו להכשרה ההולמת את השירות המסופק על ידם. זאת החובה על עורכי הדין להיות בקיאים בעניין בו הם עוסקים.

 

בית המשפט קובע באופן מפורש כי אין מקום לאפשר לעובדי המרכז לאבחן את זכויותיהם של הלקוחות ולייעץ להם באשר למסלולים בהם רצוי לתעל את תביעותיהם. בפעולות אלה טמון שיקול דעת ממשי ובעל מורכבות, שהפעלתו בצורה לקויה עלולה לחשוף את הציבור לנזקים, מבלי לספק את ההגנות שחוק לשכת עורכי הדין נועד להקנות לו.

 

בית המשפט קובע כלל, העובר כחוט השני לאורך כל פסק הדין, ככל שמדובר בסיוע בעל אופי טכני לאדם שאינו מתמצא בדקויות השפה או סובל מליקוי או מגבלה כלשהי, בעניינים שאינם כרוכים בעיבוד של העובדות, בהפעלת שיקול דעת או בהסתמכות על הדין – לא תהיה בכך משום הסגת גבול המקצוע. כל מסמך החורג מהאמור ואשר טומן בחובו הפעלה של שיקול דעת שאינה עניין ניסוחי גרידא הוא מחוץ לתחום ומהווה ייעוץ משפטי.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי, בירך על פסק הדין: "פסק הדין מהווה אבן דרך חשובה בתופעה המתגברת של הסגת גבול מקצוע עריכת הדין. בית המשפט הבהיר למעשה את המצב המשפטי והציב גבולות ברורים בכל הנוגע למתן שירותים משפטיים מתוך ראיית טובת הציבור, שיהיה זכאי לקבלת שירותים רק מאלו שהוסמכו והוכשרו לכך. ראש הלשכה ברזילי הוסיף, כי: "הלשכה מעמידה את המאבק במסגי גבול המקצוע בראש סדר העדיפויות ותפעל ללא לאות למניעת פעילותם הבעייתית".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון