הודעות דוברות הלשכה

הוסרה מסדר היום הכוונה להטיל חובות דיווח על עורכי דין בקשר לביצוע פעולות פיננסיות ללקוחותיהם

24.06.2014

דוברות הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "לאחר שלוש שנות מאבק, הצלחנו להסיר מסדר היום את עניין חובת ’ההלשנה’ שהרשויות ביקשו להטיל על עורכי הדין ביחס ללקוחותיהם, ולשכנע את ועדת החוקה, חוק ומשפט לקבל את הצעת הלשכה להתקין כלל אתי בתקנות הלשכה שיסדיר את הנושא. הוריתי לכל הגורמים הרלוונטיים לפעול מיידית ליישום החלטת הוועדה".

היום (24.6.14) דנו בוועדת החוקה, חוק ומשפט בהצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס'' 11) (נותני שירות עסקי), התשע"ב-2012, אשר ביקשה להטיל חובות דיווח על עורכי דין בקשר לביצוע פעולות פיננסיות ללקוחותיהם. לשכת עורכי הדין התנגדה לכך נחרצות מיום שהונחה הצעת החוק על שולחן הכנסת, והיום התבשרה הלשכה בוועדה, כי דרישתה זו נענתה במלואה.

 

עמדתה העקבית של הלשכה הייתה ונשארה, שלא להסכים בשום מקרה לפגיעה במרקם היחסים שבין עורך דין ללקוח, ביחסי האמון ובחיסיון המוחלט.

 

לאחר שלוש שנות מאבק, הצליחה לשכת עורכי הדין להסיר מסדר היום את עניין הטלת "חובת ההלשנה" הנזכרת לעיל, ולשכנע את ועדת החוקה, חוק ומשפט כי חובה זו סותרת את נשמת אפו של מקצוע עריכת הדין ופוגעת בזכות הייצוג של כל אזרח במדינה.

 

כמו כן, בכוונת הרשויות לאכוף על עורכי הדין לבצע תחקור ותשאול במסגרת הליך "הכרת הלקוח" שיש לבצע לפני כל פעולה מרשימת פעולות מוגדרת. הוועדה נענתה היום לבקשת לשכת עורכי הדין להעביר את הנושא לטיפול במישור האתי, שכן הלשכה סבורה כי התנהלות זו תיפגע בחילופי הדברים בין עורכי הדין ללקוחותיהם.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון