הודעות דוברות הלשכה

הוועדה להגנת המקצוע פנתה לרשם החברות בבקשה לפסול רישומה של חברה

24.06.2014

דוברות הלשכה

על פי המופיע בדו"ח רשם החברות עולה כי הן שם החברה והן מטרת החברה נוגדים את חוק הלשכה, בשל כך שחברה בע"מ, שאינה חברת עו"ד, אינה יכולה ליתן שירותים משפטיים ללקוחותיה, אף לא על דרך תיווך בין הלקוחות לבין עורכי הדין.

הוועדה להגנת המקצוע בלשכת עורכי הדין פנתה לרשם החברות בבקשה לפסילת רישומה של החברה "י.ש.ש. מתן שירותים משפטים בע"מ", בניהולו של יואב שיינר, בשל הסגת גבול מקצוע עריכת הדין.

 

התיק של יואב שיינר והחברות שבניהולו מצוי בטיפול הוועדה להגנת המקצוע. כפי הנראה עיקר עיסוקו בעריכת הסדרי תשלומים מול נושים עבור לקוחותיהם – חייבי בנקים והוצל"פ.

 

על פי מידע שהגיע לוועדה עולה, כי יואב שיינר פעל בעבר באמצעות חברת "י.ש.ש. מתן שירותים משפטים בע"מ", שעדיין בסטטוס פעילה על פי דו"ח רשם החברות, ושמטרתה על פי המופיע בדו"ח מתן שירותים משפטיים לעו"ד.

 

על פי המופיע בדו"ח רשם החברות עולה כי הן שם החברה והן מטרת החברה נוגדים את חוק הלשכה, בשל כך שחברה בע"מ, שאינה חברת עו"ד, אינה יכולה ליתן שירותים משפטיים ללקוחותיה, אף לא על דרך תיווך בין הלקוחות לבין עורכי הדין.

 

לפיכך ביקשה הוועדה לפסול את רישומה של החברה, בשל כך ששמה ומטרותיה נוגדים את החוק, ובשל כך שיש יסוד סביר למסקנה, כי הינה משמשת מסווה לפעולות בלתי חוקיות.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון