הודעות דוברות הלשכה

הלשכה הגישה עתירה לבג"ץ נגד חוק המכר, לפיו יוגבל שכר טרחת עורך דין בעסקת רכישת דירה מקבלן

23.06.2014

דוברות הלשכה

בעתירה מוסבר כי החוק אינו מידתי ואינו סביר, וכי התערבות המחוקק בחיי המסחר ובשכרם של בעלי מקצועות חופשיים תביא לפגיעה חמורה בחופש העיסוק. קביעת תעריף מקסימאלי לשכר הטרחה של עורכי הדין, הינה התערבות חריגה ביותר של המחוקק.

עו"ד דורון ברזילי, ראש לשכת עורכי הדין: "החוק יפגע דווקא ברוכש הדירה, שייאלץ לשלם מחיר גבוה יותר, כיוון שהקבלן יגלם בתוך מחיר הדירה את כל ההוצאות המשפטיות של עו"ד".

 

לשכת עורכי הדין הגישה היום (23.6.14) עתירה לבג"ץ נגד חוק המכר (דירות) (תיקון – איסור גביית ההוצאות המשפטיות בידי עורך דין מרוכש דירה), התשע"ג-2013. לפיו יוגבל שכר טרחת עורך דין בעסקת רכישת דירה מקבלן לפי מדרגות שייקבעו. העתירה הוגשה באמצעות עו"ד אילן בומבך ועו"ד יריב רונן, ובהמשך לפעילות פורום קניין ומקרקעין בראשות עו"ד יורם חגבי-חגי ועו"ד מוטי בניאן.

 

בעתירה מוסבר כי החוק אינו מידתי ואינו סביר, וכי התערבות המחוקק בחיי המסחר ובשכרם של בעלי מקצועות חופשיים תביא לפגיעה חמורה בחופש העיסוק. קביעת תעריף מקסימאלי לשכר הטרחה של עורכי הדין, הינה התערבות חריגה ביותר של המחוקק.

 

זאת ועוד, החוק לוקה בפגיעה בלתי מידתית בחופש העיסוק ובחירות ההתקשרות החוזית, במובן זה שאין יחס רציונאלי בין תכליותיו ובין הוראותיו, ועל כן פתוחה הדרך להשיג על חוקתיותו בבג"ץ. הלכה למעשה, ההוראות החדשות בחוק, גורמות לעורכי הדין להפר את חוק לשכת עורכי הדין ואת כללי האתיקה המקצועית - הן בכך שהן כופות לקוח על עורך הדין, והן בכך שהן מחייבות אותו לקבל כשכר טרחה כספים עבור שירותים, שאינם רלוונטיים לעיסוקו המקצועי.

 

עו"ד דורון ברזילי, ראש לשכת עורכי הדין: "מעבר לכך שמדובר בתקדים מסוכן שבו המדינה מתערבת בחופש העיסוק ובחירות ההתקשרות החוזית, הרי שמי שיפגע מחוק זה הוא דווקא רוכש הדירה, שייאלץ לשלם מחיר גבוה יותר, כיוון שהקבלן יגלם בתוך מחיר הדירה את כל ההוצאות המשפטיות של עו"ד".

 

קובץ להורדה
sale_act_amendment7_petition_june_2014.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון