הודעות דוברות הלשכה

לראשונה בתולדות הלשכה: נחתם הסכם קיבוצי

09.06.2014

דוברות הלשכה

יו"ר ההסתדרות וראש לשכת עורכי הדין חתמו היום על הסכם קיבוצי ראשון. ההסכם כולל בין היתר: תוספות שכר, הסדר מיוחד לאימהות עובדות, הסדרת מנגנון הפיטורים ואירועים לרווחת העובדים. יו"ר ההסתדרות: "מדובר בהישג חשוב אשר שם את ההון האנושי במרכז".

יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן וראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי, חתמו לפני זמן קצר (ב', 16:30) על הסכם קיבוצי ראשון לעובדי לשכת עורכי הדין בישראל. ההסכם אשר יחול על כ- 60 מעובדי הלשכה, נושא חשיבות היסטורית מאחר וזו הפעם הראשונה שלשכת עורכי הדין נכנסת למערכת יחסי עבודה קיבוציים.

 

כזכור, עובדי לשכת עורכי הדין התארגנו בהסתדרות בתחילת שנת 2012 כאשר ברקע עמד צילה הכבד של תכנית ההתייעלות שהכתיבה המועצה הארצית של הלשכה. נדרש תהליך ארוך ומורכב של הידברות בין הצדדים על מנת להגיע להסכמות ולעגן אותן בהסכם קיבוצי.

 

המו"מ נוהל על ידי עו"ד אמיר ירון, סגן יו"ר האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, שי בירן, היועץ הכלכלי ליו"ר האגף לאיגוד מקצועי, עו"ד ענת גוטמן-מרום מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי ועו"ד שמעון לפיד המשמש כיו"ר ועד עובדי לשכת עורכי הדין. מטעם ההנהלה ליוו את המו"מ מנכ"ל הלשכה, עו"ד גיל סלומון ועו"ד ערן גולן, יו"ר פורום עבודה בלשכה.

 

מימין לשמאל: דורון ברזילי, אבי ניסנקורן, שמעון לפיד, גיל סלומון 

צילום: שגב יהודה, באדיבות דוברות ההסתדרות

 

בכל אחת מהשנים בין 2014-2016, כל עובדי הלשכה שנמצאים תחת ההסכם, יקבלו תוספת שכר שקליות. 183 ₪ ברוטו לחודש ב- 2014, 250 ₪ לחודש ב- 2015 ו- 200 ₪ לחודש בשנת 2016. בתום תקופת ההסכם הראשונה, שכרו החודשי של עובד בלשכת עורכי הדין יהיה גבוה לפחות ב- 630 ₪ משכרו כיום. מדובר בתוספת ריאלית ממוצעת של 6.7% במהלך 3 שנים.

 

בנוסף לתוספות השכר השקליות, כל עובדי הלשכה יזכו מעתה להסדר ייחודי של הצמדה שנתית למדד המחירים לצרכן. במילים אחרות: כל תוספות השכר השקליות בהסכם הן תוספות ריאליות. עד למועד חתימת ההסכם, רק שליש מעובדי הלשכה נהנו מהסדר הצמדה.

 

החל ממועד החתימה על ההסכם, כל עובדי לשכת עורכי הדין יהיו זכאים למכסת ימי הבראה אשר תכלול בחישוב את הוותק שצברו בכל עבודה קודמת, מכל סוג שהוא, בה הועסקו העובדים בטרם קליטתם בלשכה. היקף ימי ההבראה ותעריף דמי ההבראה יושוו לעובדי מדינה.

 

בהיבט הארגוני, ההסכם הקיבוצי מסדיר גם את אפיקי הקידום וההתפתחות האישית של עובדי הלשכה. כך למשל, תינתן עדיפות לעובדים בפתיחת הליכי המיון לתפקידים מרכזיים בארגון. טבלאות השכר ומתחי הדרגות יעודכנו ותוסף דרגה חדשה. מנגנון הפיטורים יוסדר ויונהג נוהל שקוף אשר מסדיר את אופן ההערכה והקידום בלשכה, לרבות זכות ערעור לוועדת ערר עם נציג מטעם העובדים. כמו כן, אחת לשנה, הלשכה תשלם מענק הצטיינות לשלושה עובדים לפחות.

 

ההסכם הקיבוצי מרחיב גם את ההסדר המיוחד של לשכת עורכי הדין לאימהות עובדות. מעתה, כל אם עובדת, לרבות עובדות חדשות בלשכה, תהיה זכאית להפחתת שעה אחת מיום עבודתה, ללא שינוי בתנאי שכרה, עד הגיעו של הילד לגיל שנה. מעל גיל שנה ועד גיל 6, שיעור ההפחתה ליום עבודה יהיה חצי שעה ליום. עובדת שיש לה שני ילדים ומעלה, תהיה זכאית להפחתת חצי שעה מיום עבודתה, ללא שהדבר יפגע בתנאי שכרה, עד הגיעו של הילד הצעיר ביותר לגיל 9.

 

עוד נושא אליו מתייחס ההסכם הינו סבסוד ההשתתפות בכנס השנתי של לשכת עורכי הדין עבור כלל עובדי הלשכה. ימי הכנס ייחשבו לימי עבודה והעובדים יהיו זכאים להשתתפות בסך של 1,000 ₪ בעלות הכנס וכן לפטור מלא מדמי הרישום. סבסוד לכנס השנתי היה שמור עד כה רק לעורכי הדין בלשכה, המהווים כשליש מהעובדים.

 

עוד על פי ההסכם החדש, הלשכה מחויבת לערוך אחת לשנה אירוע לרווחת העובדים שיכלול תכנים מקצועיים ופעילויות להנאת העובדים. נציגות העובדים תהיה כמובן שותפה לארגון האירוע.

 

אבי ניסנקורן, יו"ר ההסתדרות, אמר היום: "ההסכם הקיבוצי בלשכת עורכי הדין חותם היום את התהליך החשוב שעברה הלשכה בשנתיים האחרונות, בתחום יחסי העבודה. מדובר בהישג חשוב אשר שם את ההון האנושי במרכז ומניח תשתית משמעותית לשמירת היציבות וההתפתחות של הארגון בשנים לבוא. אני מבקש לברך את ועד עובדי הלשכה, בראשות שמעון לפיד, על כך שהפגינו בגרות ואחריות לאורך כל הדרך. בהזדמנות זו מגיעה תודה גם להנהלת לשכת עורכי הדין, בראשות היו"ר דורון ברזילי והמנכ"ל גיל סלומון, על כך שהצליחו להתגבר על המשוכות והפכו לשותפים חשובים למען חיזוק רווחתם וביטחונם התעסוקתי של העובדים".

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "לראשונה, מאז הקמת לשכת עורכי הדין, נחתם הסכם עבודה לעובדי הלשכה. נושא הסדרת זכויות עובדים הוא נושא שמאוד קרוב לליבי. אני שמח על שיתוף הפעולה עם יו"ר ההסתדרות החדש, אבי ניסנקורן, אשר יחד איתו אנו מובילים מאבקים נוספים במטרה לשמור על זכויות עורכי דין שכירים. אני מבקש להודות למנכ"ל הלשכה, עו"ד גיל סלומון ועו"ד ערן גולן, יו"ר פורום עבודה בלשכה, על מעורבותם להסדרת יחסי העבודה, וכמובן לוועד העובדים שהשכיל לנהל משא ומתן באופן אחראי ולסיים סכסוך אחרי שנים רבות בהן הלשכה והעובדים לא הצליחו להסדיר זאת".

 

מנכ"ל לשכת עורכי הדין, עו"ד גיל סלומון: "היום אנחנו מסיימים סכסוך עבודה מתמשך שארך למעלה משנתיים. ההסכם פותח תקופה חדשה בלשכה והוא לטובת כל הצדדים. אני רוצה להודות לנציגי ההסתדרות ולעומד בראשה, מר אבי ניסנקורן, על המאמצים הרבים ותרומתם להצלחת התהליך. כמו כן, תודה לוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין ולראש הלשכה, עו"ד דורון ברזילי, על הרוח הגבית והעזרה שניתנה לאורך הדרך. בנוסף, ברצוני להביע את הערכתי לנציגי ועד העובדים, שידעו גם לראות את לשכת עורכי הדין מול עיניהם".

 

עו"ד שמעון לפיד, יו"ר ועד העובדים בלשכת עורכי הדין: "אנו מברכים על ההסכם ומקווים כי זה יפתח תקופה חדשה בלשכה, בה העובדים יהיו גורם מרכזי ומוערך, ולא החוליה החלשה במערך יחסי הכוחות. העובדים הם ההון האנושי המפעיל את הלשכה, על מנת שזו תבצע את התפקידים שייעד לה החוק. כולנו תקווה ואמונה כי הכניסה למערכת של יחסים קיבוציים, כמו גם תנאי ההסכם והביטחון התעסוקתי, יחזקו את מעמד העובדים ויאפשרו לנו לסייע בקידומה של הלשכה ובהעלאתה על דרך המלך".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון