הודעות ועדכונים

אין לאמן מתמחה בטרם התקבל אישור הלשכה לכך

26.05.2014

צוות מחוז חיפה

אין לאמן מתמחה בטרם התקבל אישור הלשכה לכך

לצערנו, אנו נתקלים במקרים  בהם מתמחים התחילו לעבוד במשרד עורך דין טרם קיבל אותו עו"ד  אישור לאמן מתמחה והתוצאה היתה שהתקופה עד למתן האישור, אם ניתן – לא נלקחה בחשבון לצורך חישוב תקופת ההתמחות.

כדי למנוע נזק מיותר, אנו חוזרים ופונים לעורכי הדין המבקשים לאמן מתמחים להקפיד ולקבל אישור לאמן מתמחה טרם קבלת מתמחה להתמחות במשרד.

בהזדמנות זאת, נבהיר כי לצורך קבלת אישור לאמן מתמחה/ים יש למלא בקשה החתומה על ידי המבקש וכוללת את כל הפרטים הנדרשים בה – לרבות קיום ספריה  משפטית, מקום ראוי לעבודת מתמחה וסביבת עבודה ראויה מחשב / טלפון וכד', שהינם בגדר דרישות אשר ללא קיום אחת מהן לא יינתן אישור. ותק של 5 שנים רצופות בעבודה בפועל כעורך דין, הנמנות רטרואקטיבית ממועד הגשת הבקשה לאמן. יש להקפיד על מילוי תאריכים מדוייקים במקומות הנדרשים. בקשה שלא יהיה בה כל המידע הנדרש תוחזר למבקש.

המבקש לאמן מתמחה אחד צריך להיות בעל ותק של 5 שנים רצופות בעבודה בפועל כעורך דין, הנמנות רטרואקטיבית ממועד הגשת הבקשה לאמן.

המבקש לאמן שני מתמחים צריך להיות בעל ותק של 10 שנים רצופות בעבודה בפועל כעורך דין, הנמנות רטרואקטיבית ממועד הגשת הבקשה לאמן, ואימון בפועל של מתמחים ב- 5 השנים האחרונות לפני הגשת הבקשה.

בכל שאלה ניתן לפנות למזכירות בית הפרקליט, לגב' עירית דאמוני, בטלפון – 04-8537078/9.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון