הודעות דוברות הלשכה

המועצה הארצית של הלשכה אישרה את הכללים המחייבים את הלשכה להעניק סיוע משפטי לנזקקים

12.05.2014

דוברות הלשכה

אחרי חמש שנות דיונים, אישרה אתמול המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין את הכללים המסדירים את חובת הלשכה למתן סיוע משפטי לנזקקים. עד האישור, הסיוע לנזקקים הוגדר כזכות ולא כחובה.

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "מדובר במהפך של ממש בשירות שלשכת עורכי הדין נותנת לציבור. הוסרו המחסומים האחרונים למתן סיוע משפטי לאוכלוסיות נזקקות"

 

המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין אישרה אתמול ברוב קולות, אחרי חמש שנות דיונים, את הכללים המסדירים את חובת מתן סיוע משפטי לנזקקים. עד האישור, הסיוע לנזקקים הוגדר כזכות ולא כחובה. יתרה מכך, הכללים שאושרו קובעים כי עורך דין לא יוכל בשום פנים לקבל שכר טרחה.

 

ב- 2009 תוקן חוק הלשכה שקבע כי הלשכה מחויבת לתת סיוע משפטי לנזקקים ללא תמורה. בעקבות התיקון הזה, נערכו דיונים להגדרת הכללים למתן סיוע משפטי לנזקקים.

 

במהלך השנים האלה התקיימו דיונים רבים גם מול משרד המשפטים, באשר לנוסח הכללים.

 

הכללים כוללים הגדרת אוכלוסייה נזקקת והגדרת הסיוע המשפטי, הגדרת התחומים, בהם יינתן סיוע משפטי, כמו: ענייני מעמד אישי, הוצל"פ, פשיטות רגל, ענייני עבודה ותביעות כספיות למיניהן.

 

הכללים שאושרו כמו כן, מטילים חובה על מנכ"ל הלשכה להקים סיוע משפטי ברחבי הארץ. בנוסף, נקבע כי שיש אפשרות להגיש ערעור לבקשות לסיוע משפטי שלא אושרו ואף לקבל סיוע במקרים חריגים.

 

הכללים שהמועצה הארצית כאמור אישרה היום יועברו לאישור הכנסת.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "מדובר במהפך של ממש בשירות שלשכת עורכי הדין נותנת לציבור. הוסרו המחסומים האחרונים למתן סיוע משפטי לאוכלוסיות נזקקות. המהלך הזה מצטרף למהלכים נוספים שהלשכה ביצעה בשנים האחרונות לטובת הציבור הרחב בארץ ובהם הנגשת הלשכה לציבור ביישובי הפריפריה, מתן מענה של עורכי הדין בלשכה לחייבים בהוצאה לפועל, הרחבת פעילות פרויקט "שכר מצווה" וסיוע משפטי באמצעות אתרי האינטרנט ללא תמורה".

 

קובץ להורדה
Bar_Association_Rules_(pro-bono)_2014_final_draft.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון