הודעות דוברות הלשכה

הלשכה תעתור לבג"ץ נגד חוק המכר, לפיו יוגבל שכר טרחת עורך דין בעסקת רכישת דירה מקבלן

08.05.2014

דוברות הלשכה

עו"ד דורון ברזילי, ראש לשכת עורכי הדין: "החוק יפגע דווקא ברוכש הדירה, שייאלץ לשלם מחיר גבוה יותר, כיוון שהקבלן יגלם בתוך מחיר הדירה את כל ההוצאות המשפטיות של עורך הדין".

הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין החליט בהמלצתו של פורום קניין ומקרקעין בראשות עו"ד יורם חגבי-חגי ועו"ד מוטי בניאן, להגיש עתירה לבג"ץ נגד חוק המכר (דירות) (תיקון – איסור גביית ההוצאות המשפטיות בידי עורך דין מרוכש דירה), התשע"ג-2013. לפיו יוגבל שכר טרחת עורך דין בעסקת רכישת דירה מקבלן לפי מדרגות שייקבעו.

 

הלשכה סוברת כי החוק אינו מידתי, בלתי סביר וכי התערבות המחוקק בחיי המסחר ובשכרם של בעלי מקצועות חופשיים תביא לפגיעה בחופש העיסוק. בחוות דעת שהועברה ללשכה ע"י פרופ' רון שפירא, עולה כי חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 7) התשע"ד, 2014 לוקה בפגיעה בלתי מידתית בחופש העיסוק ובחירות ההתקשרות החוזית, במובן זה שאין יחס רציונאלי בין תכליותיו ובין הוראותיו, וכי על כן פתוחה הדרך להשיג על חוקתיותו בבג"צ.

 

עו"ד דורון ברזילי, ראש לשכת עורכי הדין: "מעבר לכך שמדובר בתקדים מסוכן שבו המדינה מתערבת בחופש העיסוק ובחירות ההתקשרות החוזית, הרי שמי שיפגע מחוק זה הוא דווקא רוכש הדירה, שייאלץ לשלם מחיר גבוה יותר, כיוון שהקבלן יגלם בתוך מחיר הדירה את כל ההוצאות המשפטיות של עו"ד".

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון