הודעות דוברות הלשכה

הלשכה יוצאת במבצע למתן שירותים משפטיים לציבור הרחב: "מבצע דירה מקבלן"

13.03.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

במסגרת המבצע מוצע לרוכשי דירות מקבלנים לקבל ייעוץ משפטי שיבטיח את זכויותיהם בעסקת הרכישה.

לשכת עורכי הדין יוצאת במבצע ייחודי לייצוג רוכשי דירות מקבלנים - "מבצע דירה מקבלן", שיימשך ששה חודשים, מה- 13 במרץ עד ה- 15 בספטמבר 2005.

 

במסגרת המבצע מוצע לציבור לקבל שירות משפטי בסכום סביר מעורך דין, כאשר עלות השירות המשפטי תהיה לפי שווי הדירה, בהתאם לתעריף הבא:

דירה בשווי עד $ 100,000 - עד 2,000 ₪ (כולל מע"מ)

דירה בשווי עד $ 200,000 - עד 3,000 ₪ (כולל מע"מ)

דירה בשווי עד $ 300,000 - עד 4,000 ₪ (כולל מע"מ)

יודגש שמדובר בתעריף מקסימלי, ובאפשרות עורכי הדין להפחית את מחיר הייעוץ המשפטי אף מתחת למחיר הנ"ל.

 

לדברי ראש הלשכה, ד"ר שלמה כהן, שיזם את המבצע, "בישראל נרכשות בשנים האחרונות עשרות אלפי דירות מקבלנים מדי שנה. ברכישת דירה מקבלן מקובל שהרוכש משלם - במישרין או בעקיפין - את שכר טרחת עורך הדין של הקבלן. דבר זה משאיר טעם רע אצל רוכשים רבים. מאחר שממילא הוצאה זו מתווספת להוצאות רבות וכבדות אחרות, הרוכש לרוב אינו פונה לייעוץ משפטי שיבטיח ויגן על האינטרסים שלו".

 

במסגרת המבצע יוצע לרוכשי הדירות לקבל ייעוץ משפטי מעורך דין שיוודא שהאינטרסים שלהם כרוכשים נשמרים. עוה"ד יבדוק את זכויותיו של הקבלן בנכס הנמכר, יוודא קיומן של ערבויות מתאימות על תשלום מראש, הבטחת העברת הדירה על שמו של הרוכש ועוד. חשוב להדגיש: עורך הדין של הרוכש לא יבצע את כל הפעולות הנ"ל. מי שיבצע אותן הוא עורך הדין של הקבלן. עורך הדין של הרוכש יוודא, במסגרת המבצע, שהאינטרסים של הרוכש מוגנים בחוזה ובפעולות שלפני ואחרי המכירה. כמו כן יוודא שעורך הדין של הקבלן מבצע את כל הפעולות שעליו לבצע לטובת הרוכש באופן נאות ובזמן.

 

בעקבות פרסום המבצע לחברי הלשכה כבר נרשמו מאות עורכי דין, וההרשמה עודנה בעיצומה. לצורך השתתפות במבצע נדרשים עורכי הדין להשתתף בהשתלמות רענון ולהיות מבוטחים בביטוח אחריות מקצועית. בלשכה הוקם צוות לקיום המבצע בראשות עו"ד אילן שרקון, יו"ר ועדת קניין מקרקעין וחוזים של הלשכה. לפניות הציבור למבצע יש לפנות לטלפון: 6093433 - 03.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון