הודעות דוברות הלשכה

לרגל יום האישה הבינלאומי קוראת הועדה לקידום עורכת הדין של הלשכה להכרה בהוצאות טיפול בילדים

11.03.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ההוצאות לטיפול בילדים קשורות קשר ישיר לייצור ההכנסה, שכן נשים בעיקר אינן יכולות לצאת לשוק העבודה או לחילופין עובדות במשרה חלקית מאחר שמתקשות לשאת בהוצאות הטיפול בילדים.

לרגל יום האישה הבינלאומי קוראת הועדה לקידום עורכת הדין של לשכת עורכי הדין לשר האוצר ולשרת המשפטים לפעול להכרה בהוצאות טיפול בילדים כהוצאה מוכרת לצרכי מס.

 

הועדה לקידום עורכת הדין בראשות עו"ד שלומית דויטשר, שחברות בה עורכות דין העוסקות בתחומי המשפט האזרחי מסחרי במשרדים משלהן, תומכת בהצעת החוק לתיקון פקודת מס ההכנסה בסעיף 17 לכלול הוצאת טיפול בילדים כהוצאה לצורך ייצור הכנסה. על פי ההצעה ינוכו סכומים ששילם נישום בעבור טיפול או השגחה על ילדיו, בשעות שבהן הוא נמצא בעבודה ובן הזוג נעדר מהבית או בהעדר בן זוג.

 

לדברי חברת הועדה, עו"ד שוש שחם, מומחית במיסים, ההוצאות לטיפול בילדים קשורות קשר ישיר לייצור ההכנסה, שכן נשים בעיקר אינן יכולות לצאת לשוק העבודה או לחילופין עובדות במשרה חלקית מאחר שמתקשות לשאת בהוצאות הטיפול בילדים. "תיקון זה יאפשר לנשים רבות להשתלב בשוק העבודה, לשמש כוח עבודה יצרני ולתרום לרווחת המשק", מציינת עו"ד שחם.

 

בנוסף, כאמור בדברי ההסבר להצעה, מעבר לקידומו של שוויון ההזדמנויות בין המינים, הכרה בהוצאות הטיפול בילדים תוביל ליצירה של מקומות עבודה רבים בענף הטיפול בילדים, ובכך תביא להגדלתו של התוצר הלאומי גולמי.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון