הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין: דוח נציבות התלונות על שופטים לא מספק

09.03.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

מתוך 1239 תלונות רק כ- 10% נמצאו מוצדקות. הלשכה סבורה שדוח נציבות תלונות הציבור על שופטים לא מספק ומלמד שמערכת המשפט חייבת לשפר את הבקרה שלה על התנהלות שופטים, דווקא מכיון שמדובר במערכת השלטונית החשובה ביותר בישראל, ובמערכת שהיא בדרך כלל מצוינת.

מהדוח עולה שמתוך 1239 תלונות שטופלו בנציבות רק כ- 10% (133) נמצאו מוצדקות ורובן של אלו – 83 – על משך ההליכים. רק 26 תלונות על התנהלות שופטים נמצאו מוצדקות (לא ברור כמה מתוכן שעסקו בהתנהגות שופטים).

 

במהלך שנת 2004 המליצה הנציבות רק במקרה אחד לשר המשפטים להגיש קובלנה לבית הדין המשמעתי לשופטים, ורק במקרה אחד הומלץ לסיים כהונתו של שופט (לגבי קאדי של בית הדין השרעי).

 

למרות נתונים צנועים אלה מצאה הנציבה לבקר את משוב השופטים. הלשכה חולקת על דעתה זו.

 

בניגוד לחוות הדעת של הנציבה, הנציבות אינה מהווה תחליף למשוב השופטים שעורכת הלשכה. המשוב אינו פוגע בעצמאותו ואי תלותו של השופט, אלא מבקר את התנהלותם של השופטים בבית המשפט. נכון להיום, אין למערכת המשפט בקרת התנהלות מערכתית מלאה המבוססת על איסוף מסודר של מידע אמין המתייחס לכל השופטים באורח שוטף. הנציבות בודקת רק אירועים נקודתיים ואיננה אוספת מידע מערכתי סטטיסטי המתייחס לכל השופטים בפרמטרים שונים על פני זמן. לכן המשוב, שהנו כלי בקרה מדעי, מקצועי וחיוני לבקרת התנהלותם של שופטים.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון