הודעות דוברות הלשכה

ועדת המיסים של לשכת עורכי הדין: "לקבוע גבול בין תכנון מס במישור האזרחי לבין התחום הפלילי"

01.03.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לדעת הועדה ההבחנה בין תכנון מס אזרחי לבין התחום הפלילי אינה ניתנת להגדרה בחוק, ורק עו"ד מומחה מס ובעל ניסיון יכול להביע דעתו כי תכנון מס נתון אינו מהווה עבירה פלילית.

כך ממליצה ועדת המיסים של לשכת עורכי הדין בראשות פרופ' יצחק הדרי, שהופיעה בפני בכירי רשות המיסים והציגה עמדתה בענין תכנוני מס אגרסיביים. בין חברי הועדה שנכחו בפגישה עורכי הדין אודי ברזלי, שוש שחם, אריק גרובר וגיל רוה.

 

לדעת הועדה ההבחנה בין תכנון מס אזרחי לבין התחום הפלילי אינה ניתנת להגדרה בחוק, ורק עו"ד מומחה מס ובעל ניסיון יכול להביע דעתו כי תכנון מס נתון אינו מהווה עבירה פלילית.

 

הועדה סבורה שכאשר נעשה גילוי נאות, ולו גם כללי, על שאלת המס הנדונה נשלל בדרך כלל המאפיין הפלילי. כאשר נישום נדרש על-פי חוק לגלות את פרטי העסקה והוא אינו מגלה אותם ומסתירם הדבר עלול להוביל לעבירה פלילית. הוא הדין כשנעשה גילוי מטעה או שקרי.

 

הועדה סבורה שאין מקום לשינויי חקיקה, ואין צורך בתוספת עבירות פליליות בחוקי המס. יחד עם זאת, סבורה הועדה שיש להגדיר עסקאות משווקות שיש לרשום, או לחייב נישומים שיש להם תקבול או זכות לתקבול, שאינו חייב במס, או שחייב במס מופחת לגלות גילוי נאות בדו"ח מס ההכנסה שלהם, ולגבי מי שאינו חייב להגיש דו"ח מס שנתי, יש לחייבו להגישו.

 

כמו כן, סבורה הועדה שלא ניתן להגדיר ואין צורך להגדיר תכנון מס במישור האזרחי, שאינו תכנון מס לגיטימי. בנוסף, לקבוע חד-משמעית בכל חוק חדש שיתווסף, שהוא אינו פוגע בחיסיון עורך-דין – לקוח על-פי חוק לשכת עורכי הדין.

 

קישורים
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון