הודעות דוברות הלשכה

ועדת התעבורה של הלשכה מתנגדת להצעות לתיקון פקודת התעבורה

01.03.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לדעת הועדה ההצעות מציגות אפשרות לפגיעה ממשית בקניינו של אדם עוד טרם משפט, והחזקה לפיה אדם חף מפשע עד שתוכח אשמתו תוותר חסרת תוכן.

ועדת התעבורה של לשכת עורכי הדין בראשות עו"ד שי גלעד פנתה ליו"ר ועדת הכלכלה של הכנסת, חה"כ אמנון כהן, והביעה התנגדותה להצעת חוק ממשלתית לתיקון פקודת התעבורה ולהצעה נוספת, שנדונו היום בישיבת הועדה.

 

הצעת החוק הממשלתית קובעת שקצין משטרה רשאי יהיה לאסור שימוש ברכב למשך 60 יום עוד לפני משפט בעבירות מסוימות, ביניהן נסיעה ברכב שנושא מטען חורג, הסעת מספר נוסעים מעל המותר ועוד. כמו כן, מוצע שבית המשפט רשאי יהיה לאסור שימוש ברכב למשך 120 יום. ההצעה מכפילה למעשה את התקופה שבא ניתן לאסור את השימוש ברכב על ידי קצין משטרה ועל ידי בית המשפט, וכן קובעת שבעלי הרכב יעבירו בתקופת איסור השימוש את רכבם למגרשים מיוחדים לצורך פיקוח.

 

הצעה נוספת שמוביל חה"כ גלעד ארדן לתיקון פקודת התעבורה מבקשת להרחיב את רשימת העבירות שבהן ניתן יהיה לאסור את השימוש ברכב, למשל במקרה שבו אדם נוהג ללא רישיון או תחת השפעת אלכוהול.

 

ועדת התעבורה של הלשכה מתנגדת לשינויים המוצעים וסבורה, שביישומם קיים חשש ממשי לפגיעה בשני עקרונות יסוד: חזקת החפות וזכות הקניין. ההצעות מציגות אפשרות לפגיעה ממשית בקניינו של אדם עוד טרם משפט, והחזקה לפיה אדם חף מפשע עד שתוכח אשמתו תוותר חסרת תוכן.

 

החשש מתחזק עוד יותר מאחר שסביר להניח  שזכות הקניין הנפגעת היא של אדם אחר ולא של מי שקיים חשד לגביו שעבר את העבירה, וברור גם שכנגד בעל הקניין לא יוגש כתב אישום בגין העבירה נשוא הודעת אי השימוש (למשל במקרה שאב נותן לבנו את מכוניתו והבן נתפס בנהיגה בשכרות).

 

בנוסף, הקביעה בהצעה שיש לשנע ולאחסן את הרכבים במגרשי אחסון בשל הקושי ביכולת האכיפה והפיקוח על ביצוע צווי אי השימוש אינה מידתית ופוגעת בזכות הקנין.

 

הועדה מציעה שטרם ידונו הצעות החוק, יובאו נתונים שנאספו, אם נאספו, על הפעלת הוראות סעיפים לפקודה מאז חקיקתם עד היום ומידת השפעתם על הפחתת מספר העבירות הללו שבוצעו.

 

כמו כן, מציעה הועדה לשקול הוספת עבירות לרשימת העבירות שבגינן ניתן לפסול מנהלית רשיון נהיגה (סעיף 47 (ב) לפקודה), באופן שמי שיפגע מביצוע עבירות יהיה עובר העבירה בלבד.

 

יו"ר ועדת התעבורה של הלשכה, עו"ד שי גלעד: "מדובר בהצעה קיצונית ושרירותית הפוגעת פגיעה קשה בזכות הקנין. מקל וחומר יתכן שהצעד הבא יהיה כליאתם של נהגים שרישיונם נפסל בשל הקושי לאכוף עליהם את האיסור לנהוג".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון