הודעות דוברות הלשכה

הצעת חוק ביוזמת הלשכה לפסילת ראייה שהושגה באמצעים פסולים הונחה על שולחן הכנסת

24.02.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

על פי הצעת החוק לתיקון פקודת הראיות בית המשפט רשאי לפסול ראייה שהושגה באמצעים פסולים, אם יש בקבלתה משום פגיעה של ממש בזכותו של הנאשם להליך הוגן.

הצעת חוק ביוזמת הפורום הפלילי של לשכת עורכי הדין בראשות עו"ד רחל תורן, המעניקה לבית המשפט סמכות לפסול ראייה שהושגה באמצעים פסולים, הונחה השבוע על שולחן הכנסת על ידי חה"כ גדעון סער.

 

על פי הצעת החוק לתיקון פקודת הראיות בית המשפט רשאי לפסול ראייה שהושגה באמצעים פסולים, אם יש בקבלתה משום פגיעה של ממש בזכותו של הנאשם להליך הוגן.

 

בדברי ההסבר להצעה צוין, שהמחוקק הישראלי לא העניק לבתי המשפט סמכות כללית לפסול ראיות שהושגו שלא כדין. בעקבות זאת, בתי המשפט בישראל אנוסים לקבל ראיות שהושגו באמצעים פסולים. בקבלת ראיות אלה "מוכשר" האמצעי הפסול שננקט. מצב דברים זה, פוגע באמון הציבור במערכת המשפט.

 

הזכות להליך הוגן, כך נאמר, מצדיקה הסמכת בית המשפט להשתמש בתרופה משפטית ממשית בגין הפרתן של זכויות דיוניות.

 

יחד עם זאת, מודגש בדברי ההסבר, שהחוק המוצע אינו קובע חובת פסילה וגם אינו קובע העדר קבילות של הראיה אלא מעניק לבתי המשפט סמכות שבשיקול דעת לפסול ראיות. חזקה על בתי המשפט שישתמשו בסמכות זו בזהירות ובהתחשבות במכלול הנסיבות, לרבות חומרת העבירה שבה מואשם הנאשם ועוצמת הפגיעה בזכויותיו על ידי רשויות החקירה.

 

יו"ר הפורום הפלילי של הלשכה, עו"ד רחל תורן: "אין מדובר כאן בקבלת תורת "פירות העץ המורעל" האמריקאית אלא בהענקת שיקול דעת לבית המשפט, הצעה שקשה להתנגד לה. טיוטת ההצעה נכתבה במקור על ידי עו"ד דיויד וינר ז"ל טרם מותו".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון