הודעות דוברות הלשכה

הלשכה למנהל בתי המשפט: "אין פסול במינוי שופטות בלבד לכהן בהרכבים שיפוטיים"

15.02.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

פנייה זו של הלשכה באה בעקבות פרסומים בתקשורת בדבר פירוק הרכב פשע חמור בבית המשפט המחוזי בתל אביב, שכלל את השופטות ברכה אופיר, מרים סוקולוב ותחיה שפירא – בשל אופיו הנשי של ההרכב.

לשכת עורכי הדין פנתה לאחרונה למנהל בתי המשפט, השופט בועז אוקון, וציינה שאין כל פסול במינוי שופטות בלבד לכהן בהרכבים שיפוטיים. זאת, לאור הגידול הטבעי במספר השופטות, וכן לאור העובדה שמעולם לא נפסל מצב הפוך כשמדובר בשופטים.

 

יו"ר ועדת חקיקה למעמד האישה של הלשכה, עו"ד סמדר בן נתן, ויו"ר ועדת בתי משפט, עו"ד יוסי ארנון, הדגישו בפנייתם למנהל בתי המשפט, שמצאו לנכון להביא בפניו את עמדת הלשכה בתקווה שיאמצה כמדיניות של כלל מערכת בתי המשפט במינוי הרכבים שיפוטיים.

 

פנייה זו של הלשכה באה בעקבות פרסומים בתקשורת בדבר פירוק הרכב פשע חמור בבית המשפט המחוזי בתל אביב, שכלל את השופטות ברכה אופיר, מרים סוקולוב ותחיה שפירא – בשל אופיו הנשי של ההרכב.

 

בדיון שנערך בועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, הכחיש מנהל בתי המשפט דאז, דן ארבל, שההרכב פורק בשל היותו על טהרת השופטות, אולם אמר שמעתה ואילך יורכבו בבית המשפט המחוזי בת"א הרכבים מעורבים לשופטות ולשופטים בלבד.

 

הלשכה פנתה לקבלת נתונים מהנהלת בתי המשפט מהם עולה, שקיים מספר ניכר של שופטות בבתי המשפט המחוזיים, ובעיקר בת"א, וכן שבחתך ארצי, קיימים הרכבי שופטים בלבד והרכבים מעורבים. יחד עם זאת, לאחר פירוק הרכב אופיר המדובר, לא קיימים הרכבי שופטות בלבד.

 

הלשכה סבורה ששיקול מינו או מינה של שופט או שופטת אינו שיקול רלוונטי לצורך שיבוץ הרכבים שיפוטיים. קיומם של הרכבי שופטים בלבד והרכבים מעורבים בלבד בבית המשפט בו מספר השופטות הנו הרב ביותר, משקפים עמדה המביאה בחשבון את מין השופטים והשופטים – עמדה בלתי ראויה ופסולה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון