הודעות דוברות הלשכה

הלשכה בועדת חוקה של הכנסת: "אין להתנות את תקנות שכר הטרחה לעו"ד מהסיוע המשפטי בהסכמת האוצר"

14.02.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בדיון שנערך טענה הלשכה, שבמידה ודרישת האוצר תתקבל, תישלל כל אפשרות עתידית להעלות את שכ"ט עוה"ד העובדים עם הסיוע המשפטי, ללא הסכמת האוצר.

מ"מ יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, חה"כ אליעזר כהן, קיבל את עמדת לשכת עורכי הדין, שאין להמיר את חובת ההתייעצות עם שר האוצר בהסכמתו של שר האוצר, בעניין התקנת תקנות שכר טרחה והוצאות לעו"ד שעובדים עם הסיוע המשפטי. בדיון שנערך טענה הלשכה, שבמידה ודרישת האוצר תתקבל, תישלל כל אפשרות עתידית להעלות את שכ"ט עוה"ד העובדים עם הסיוע המשפטי, ללא הסכמת האוצר.

 

חה"כ כהן העביר את המלצתו לקבל את עמדת הלשכה בנושא ליו"ר ועדת חוקה של הכנסת, חה"כ מיכאל איתן. כמו כן, המליץ חה"כ כהן שבעקבות שכרם המגוחך של עוה"ד שעובדים עם הסיוע המשפטי ועם הסנגוריה הציבורית, על ועדת חוקה בישיבה הבאה לדון באפשרות העלאת שכרם, ולקבל החלטה הקוראת לאוצר לנהוג בהתאם.

 

הלשכה הדגישה במהלך הדיון שתעריפי שכר הטרחה הקבועים כיום הינם מבישים ומבטיחים שירות משפטי עני לעניים. עוד הדגישה, שהשארת חובת ההתייעצות עם שר האוצר, תאפשר בדיקה מאוזנת של שכר טרחת עורכי בהתייעצות עם לשכת עורכי הדין ובאישור ועדת חוקה.

 

הלשכה טענה שניסיון העבר מעיד באופן חד משמעי, שהאוצר ימשיך ויקצץ את הסיוע המשפטי לנזקקים. האוצר פעל בשנים האחרונות להטלת אגרות על הפונים לשירות ולהפחתת תעריפי שכר הטרחה של עוה"ד. כך, למשל, לאחרונה ביקש האוצר להפחית את שכר הטרחה באופן שבו עלות הכנת "סיכומים" בתיק תעמוד ע"ס של 316 ₪ במקום סך של 352 ₪ לסיכומים בכתב. למצער בקשתו התקבלה בחלקה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון