הודעות דוברות הלשכה

עדת המינויים בראשות השופט יעקב טירקל אישרה היום פה אחד את מינויו של עו"ד ציון אמיר לעמוד בראש בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין

04.03.2014

דוברות הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "אני מברך את עו"ד ציון אמיר על מינויו ליו"ר נשיאות ביה"ד המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין ואת סגניו, עו"ד חיים קנת, עו"ד גידי פרישטיק, עו"ד עדי בר-טל ועו"ד עמנואל וייזר. אני מאחל להם הצלחה רבה ובטוחני כי הם ימלאו את תפקידם על הצד הטוב ביותר".

היום, אישרה ועדת המינויים בראשות השופט יעקב טירקל פה אחד את מינויו של עו"ד ציון אמיר לעמוד בראש בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין, זאת לאחר שנבחר לפני כשבועיים בהצבעה חשאית שהתקיימה בלשכה. כמו כן, אושרו המינויים לסגני יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי: עו"ד חיים קנת, עו"ד גידי פרישטיק, עו"ד עדי בר-טל ועו"ד עמנואל וייזר.

 

בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין הינו ערכאת הערעור שאליה רשאים הנאשם והקובל לערער על פסק-דין של בית דין משמעתי מחוזי. נוסף על כך, רשאים לערער לבית דין זה גם הוועד המרכזי והיועץ המשפטי לממשלה.

 

בקדנציה האחרונה הוגשו 480 ערעורים, מתוכם כבר נסגרו 437 תיקים. זמן הטיפול הממוצע לתיק עמד על 118 ימים. 62 תיקים נסתיימו בזיכוי, 140 תיקים בהשעיה קצובה, 10 תיקים בהוצאה מהלשכה, 10 תיקים בנזיפה, 37 תיקים בקנס כספי, 158 תיקים בהשעיה על תנאי ו-3 תיקים בהרשעה ללא עונש.

 

נשיאות בית הדין המשמעתי מתכנסת אחת לחודש, על מנת למנות הרכבים לערעורים המוגשים וכן על מנת לדון בנושאים הנוגעים לפעילות השוטפת. כמו כן, נדונות ע"י יו"ר ביה"ד כדן יחיד, בקשות להעברת דיון ממחוז למחוז ובקשות להארכת מועד להגשת ערעור. מזכירות ביה"ד מטפלת בקביעות מועדים לדיונים, משלוח פרוטוקולים, סיכומים החלטות ופסקי דין לצדדים.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "אני מברך את עו"ד ציון אמיר על מינויו ליו"ר נשיאות ביה"ד המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין ואת סגניו, עו"ד חיים קנת, עו"ד גידי פרישטיק, עו"ד עדי בר-טל ועו"ד עמנואל וייזר. אני מאחל להם הצלחה רבה ובטוחני כי הם ימלאו את תפקידם על הצד הטוב ביותר".  

 

עו"ד ציון אמיר, יו"ר נשיאות ביה"ד המשמעתי הארצי: "אני שמח שניתן להתחיל בעבודת בית הדין המשמעתי הארצי, לאחר שוועדת המינויים בראשות השופט טירקל אישרה פה אחד את תוצאות הבחירות. אני מודע לכובד האחריות שמוטלת על כתפיי ואעשה הכל על מנת להצדיק את האמון שניתן בי. אני רואה חשיבות רבה בתפקידו של בית הדין המשמעתי הארצי, בהנחלת ערכים של אתיקה והתנהגות ראויה של ציבור עורכות ועורכי הדין בישראל, בייחוד בהתחשב בגודלו הרב".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון