הודעות דוברות הלשכה

ועדת צבא ובטחון של הלשכה קוראת לצה"ל להקים באופן מיידי מערך שיקום במערכת הצבאית בדומה לנהוג במערכת המשפט הכללית

25.02.2014

דוברות הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "יש לפעול להטמעת מערך מקביל של הליך שיקום בהתאם לנוהג במערכת המשפט, לרבות סוגיות שירות המבחן ואפשרויות השיקום".

ועדת צבא ובטחון של לשכת עורכי הדין פנתה באחרונה במכתב משותף לראש אכ"א, לפרקליט הצבאי הראשי ולקצין המשטרה הצבאית הראשי בדרישה להקים מערך שיקום במערכת המשפט הצבאית בדומה לנהוג במערכת המשפט הכללית.

הנושא עלה בישיבת הוועדה במסגרת דיון בסוגיית הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה הצבאית בדומה לקיים במערכת הפלילית הכללית. במערכת הפלילית הכללית נחקקו סעיפי הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה בהתבסס על תהליך תלת שלבי: קביעת מתחם ענישה ראוי, בדיקת מיקומו של הנאשם בתוך המתחם, בדיקה האם במקרה שלו ראוי לחרוג אינדיבידואלית ממתחם הענישה. למרות שסעיפים אלה מחוק העונשין לא אמורים, לכאורה, לחול על בתי הדין הצבאיים, השופטים הצבאיים מחילים אותם בפסיקה בערכאות הצבאיות לרבות בערכאות הערעור.

עם זאת, כשעוסקים בחריגה ממתחם ענישה, המערכת הצבאית לוקה בחסר כשמדובר בשיקום: במערכת האזרחית לתסקיר קצין מבחן יש מעמד חזק בבימ"ש. לעומת זאת, במערכת הצבאית אין תסקיר קצין מבחן, ואין מערך שיקום במסגרת הכליאה הצבאית. 

לפי ועדת צבא ובטחון, צריך להחיל בצבא גם את כללי השיקום, לרבות סוגיית קצין מבחן, ומן הראוי שיהיה קצין מבחן צבאי. כמו כן, יש לשלב את מערך גחל"ת (גיבוש תכניות חזרה לשירות תקין), כך שתינתן חוו"ד עוד בטרם הרשעה ולא רק לאחר הרשעה. דווקא במערכת זו יש משנה חשיבות לנושא השיקום, כיוון שמדובר בחיילים צעירים, הקרובים לגיל הקטינוּת, אשר נשלחים חדשות לבקרים לכליאה ממושכת מבלי שנערך לגביהם תסקיר קודם לכן.

יו"ר ועדת צבא ובטחון, עו"ד אילן כץ, ציין כי "אנו מודעים לכך ששירות המבחן (האזרחי) עמוס לעייפה, ולכן סביר שלא יוכל ליתן מענה לרשויות הצבא בסוגיה. אך מנגד, יש מערך שלם של קב"נים, שרובם עובדים סוציאליים בהכשרתם, שיכולים להימנות על מערך השיקום הצה"לי ולערוך את התסקירים. חשוב להסדיר את הנושא ולשתף את נציגי הוועדה בדיונים הפנימיים בצה"ל בסוגיה, כדי שנוכל לשלב כוחות בקידום מטרה חשובה זו".

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון