הודעות דוברות הלשכה

ועדת הכספים של הכנסת אימצה את עמדת הלשכה שלא להגביל את שכר טרחת פרקליטי המפונים

10.02.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הלשכה טענה שהכללת סעיף המאפשר הגבלת שכר הטרחה, לא תעמוד במבחנים לפגיעה בחופש העיסוק וכבוד האדם וחירותו, ובאיזונים הנדרשים מחקיקה הפוגעת בחוקי היסוד.

ועדת הכספים של הכנסת אימצה את עמדת לשכת עורכי הדין שלא להגביל את שכר הטרחה של פרקליטי המפונים במסגרת תכנית ההינתקות.

 

הלשכה טענה שהכללת סעיף המאפשר הגבלת שכר הטרחה, לא תעמוד במבחנים לפגיעה בחופש העיסוק וכבוד האדם וחירותו, ובאיזונים הנדרשים מחקיקה הפוגעת בחוקי היסוד.

 

הלשכה הסבירה שבהתחשב במספר עורכי הדין בישראל והתחרות העזה בין עורכי הדין, אין כל הצדקה להתערבות רגולטורית כזו. נוכח מספר עוה"ד כיום על המחוקק לקבוע רצפת מינימום ולא תקרת מקסימום לשכר.

 

הלשכה עוד טענה, שהגבלת שכרם של עורכי הדין בשל טיפול בהליכים לפי חוק ההתנתקות, מפלה את עוה"ד לרעה, לעומת בעלי מקצוע אחרים כמו רו"ח ושמאים, ששכרם לא יוגבל בשל טיפולם בהליכים לפי הצעת החוק.

 

הלשכה התנגדה להגבלת שכר הטרחה באופן גורף לכל התביעות ולכל ההליכים הנוגעים במישרין או בעקיפין לחוק ההתנתקות. מהות עבודת עוה"ד בטיפולו בהליכים אלה מחייבת ראיות, הגשת תביעות וערעורים בקשת רחבה של נושאים, החל מייצוג מפונים בתביעות מקרקעין וכלה בייצוגם בתביעות פליליות.

 

הלשכה אף שללה מכל וכל את הכוונה לקבוע שתוקף ההגבלה יחול גם על הסכמי שכ"ט שכבר נחתמו לפני כניסת החוק לתוקף – מפונים רבים חתמו על הסכמי שכ"ט ולא יעלה על הדעת, שעו"ד המצפה לתמורה מסוימת עבור עבודתו יאלץ לוותר עליה או לוותר על ייצוג המפונים.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון