הודעות דוברות הלשכה

עו"ד ציון אמיר נבחר לעמוד בראש בית הדין המשמעתי הארצי של הלשכה

18.02.2014

דוברות הלשכה

סגניו שנבחרו הם: עו"ד חיים קנת, עו"ד גידי פרישטיק, עו"ד עדי בר-טל ועו"ד עמנואל וייזר.

להלן תוצאות ההצבעה החשאית שנעשתה שלשום ואתמול (16-17.02) לנשיאות בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין:

 

עו"ד ציון אמיר נבחר ליו"ר נשיאות ביה"ד המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין.

 

לתפקיד סגני יו"ר בית הדין המשמעתי הארצי נבחרו:

 

עו"ד קנת חיים, עו"ד פרישטיק גידי, עו"ד בר-טל עדי ועו"ד וייזר עמנואל.

 

תוצאות הבחירות יועברו לאישור ועדת המינויים בראשות השופט יעקב טירקל.

 

בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין הינו ערכאת הערעור שאליה רשאים הנאשם והקובל לערער על פסק-דין של בית דין משמעתי מחוזי. נוסף על כך, רשאים לערער לבית דין זה גם הוועד המרכזי והיועץ המשפטי לממשלה.

 

בקדנציה האחרונה הוגשו 480 ערעורים, מתוכם כבר נסגרו 437 תיקים. זמן הטיפול הממוצע לתיק עמד על 118 ימים. 62 תיקים נסתיימו בזיכוי, 140 תיקים בהשעיה קצובה, 10 תיקים בהוצאה מהלשכה, 10 תיקים בנזיפה, 37 תיקים בקנס כספי, 158 תיקים בהשעיה על תנאי ו-3 תיקים בהרשעה ללא עונש.

 

נשיאות בית הדין המשמעתי מתכנסת אחת לחודש, על מנת למנות הרכבים לערעורים המוגשים וכן על מנת לדון בנושאים הנוגעים לפעילות השוטפת. כמו כן, נדונות ע"י יו"ר ביה"ד כדן יחיד, בקשות להעברת דיון ממחוז למחוז ובקשות להארכת מועד להגשת ערעור. מזכירות ביה"ד מטפלת בקביעות מועדים לדיונים, משלוח פרוטוקולים, סיכומים החלטות ופסקי דין לצדדים.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי, ציין כי ביה"ד המשמעתי הארצי הוא אחת מאבני היסוד של לשכת עורכי הדין, ובירך את נציגי הרכב הנשיאות החדש: "אני מאחל הצלחה רבה לנציגים שנבחרו ואני בטוח כי הם ימלאו את תפקידם על הצד הטוב ביותר. כמו כן, אני מודה לכל חברי ביה"ד המשמעתי שעושים את עבודתם נאמנה, משקיעים רבות מזמנם וכל זה בהתנדבות מלאה".

 

עו"ד ציון אמיר, יו"ר נשיאות ביה"ד המשמעתי הארצי הנכנס: "ראשית, אני מבקש להודות לציבור הדיינים שטרח והגיע להצביע, ואני מברך שההצבעה נעשתה באופן דמוקרטי. אני רואה חשיבות רבה בתפקידו של בית הדין המשמעתי הארצי, בהנחלת ערכים של אתיקה והתנהגות ראויה של ציבור עורכות ועורכי הדין בישראל, בייחוד בהתחשב בגודלו הרב. אני מודע לכובד האחריות שמוטלת על כתפיי ואעשה הכל על מנת להצדיק את האמון שניתן בי, בעצם בחירתי לתפקיד נשיא בית הדין המשמעתי הארצי".

 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון