הודעות ועדכונים

לידיעת החברים - פסקי דין בעניין ועדות ערעורים לפי חוק הנכים

05.02.2014

צוות מחוז חיפה

פסקי דין בעניין ועדות ערעורים לפי חוק הנכים
 
יו"ר ועד המחוז, עו"ד יוסי חכם, הציג בפני נשיא בתי משפט השלום במחוז, את המצב שתואר בישיבת ועדת נכי צה"ל בראשות עו"ד מרב וייס קרטיה, לפיו לא מפורסמים לציבור פסקי דין הניתנים בוועדות הערעורים לפי חוק הנכים במחוז חיפה וביקש לדאוג לפרסומם של פסה"ד. הנשיא רקם נענה לבקשה והינחה את השופטים, יו"ר הוועדות, לאפשר את פרסום פסקי הדין ובלבד שיימחקו פרטים מזהים של המערערים ושמותיהם יצויינו בראשי תיבות.
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון