הודעות דוברות הלשכה

מבקרים רשמיים מטעם הלשכה בדו"ח ביקורת: כשלים חמורים נמצאו במתקן סהרונים

03.02.2014

דוברות הלשכה

בדו"ח ביקורת רשמית שערכה לשכת עורכי הדין בישראל באמצעות המבקרים הרשמיים מטעמה, נמצאו תנאי מחייה קשים וכשלים חמורים במתקן המשמורת סהרונים, לרבות טיפול קלוקל בשירותי הרפואה למען ילדים, אגפים שאינם מותאמים למזג אוויר הקר והחם או להחזקה ממושכת, שגורמת למצוקה נפשית בקרב המוחזקים ביחד עם היבטי פוסט טראומה כתוצאה מחוויות פליטות ועוד.

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד דורון ברזילי: "הביקורת שנעשתה במתקן סהרונים נוגעת בנושאים חשובים בצורה מקיפה ויסודית ואני סבור שיש ליתן הדעת לממצאיה ולמסקנותיה, למען שמירת החוק במדינת ישראל וחשוב מכך, למען הגנה ושמירה על זכויות האדם".

 

בדו"ח ביקורת רשמית שערכה לשכת עורכי הדין בישראל באמצעות המבקרים הרשמיים מטעמה עו"ד עודד פלר, מחבר הדו"ח ומשמש ראש תחום הגירה ומעמד באגודה לזכויות האזרח בישראל, עו"ד רחלה אראל ועו"ד שלי ואקנין אדם נמצאו תנאי מחייה קשים וכשלים חמורים במתקן המשמורת סהרונים.

 

מתקן המשמורת סהרונים הינו הגדול בישראל ומשמש למעצרם של מהגרים ומבקשי מקלט. בעת הביקורת במתקן הוחזקו בו גברים, נשים וילדים – כולם אפריקאים, רובם אריתראים או סודנים – ובהם מבקשי מקלט, קורבנות סחר בבני אדם וקורבנות עינויים ועבירות מין.

 

דו"ח הביקורת משקף תמונת מציאות עגומה בכל הנוגע למבנה המתקן ותנאי ההחזקה בו; תורת ההפעלה; בחינת ההגנה על זכויות המוחזקים; שגרת בית סוהר ואמצעי המשמעת, הטיפול בילדים, מערך הרפואה, מערך הטיפול הסוציאלי, תנאים, תעסוקה, פנאי ודת וביקורים.

 

בעת הביקור נחשף עו"ד פלר להתקוממות של המוחזקים במתקן ובו מכשירי טלוויזיה נזרקו למרכז הרחבה באגף 8 ונעשה ניסיון להצית את תאי המקלחות.

בקשת המבקר הרשמי לקבל העתק מדוח תחקיר האירוע נענתה בשלילה וזאת בניגוד להוראות החוק ולכללי הביקורת.

 

כשל מרכזי העומד במרכז הדו"ח הינו אי התאמת מתקן סהרונים להוראות תמ"א 46. שטח המגורים לאדם קטן משהותר. המתקן אינו כולל כמעט אף אחת מן הפונקציות הציבוריות שעליהן הוחלט בתמ"א.

 

מתקן המשמורת סהרונים נבנה ואוכלס בשלושה שלבים. נוסף על כך, במהלך השנה שקודמת לביקור הוקם אגף בן שלושה תאים המשמש לבידוד, והוא בנוי ממכולות. הקמתו של המתקן לא לוותה בתכנית מתאר, ולא ניתנו היתרי בנייה. בסהרונים א' המגורים הם באוהלים. באוהל 16 מיטות צפופות.

 

בסהרונים ב' התאים אינם כוללים שירותים. אורכם של התאים 6.70 מטרים ורוחבם 3.30 מטרים. בתאים 5 מיטות קומתיים לאורך הקירות. בסהרונים ג' התאים כוללים תא שירותים פנימי. אורכם של התאים 6.77 מטרים, רוחבם – 3.22 מטרים, גובהם –  2.68 מטרים. בתאים 5 מיטות קומתיים לאורך הקירות. כלומר, בשני המקרים, כל תא מיועד לעד עשרה מוחזקים.

 

חרף השינוי הדרמטי שחל בחודש יוני 2012 באופי ההחזקה במתקן, בו החל יישומו של תיקון מס' 3 לחוק מניעת הסתננות, והמעבר להחזקה ממושכת, לא אומצה תורת הפעלה המותאמת לכך, והסגל לא הוכשר לכך. בתוך כך לא אומצו כללים ייעודיים למתקן משמורת (להבדיל מבית סוהר) להתמודדות עם אירועים הנובעים מן ההחזקה הממושכת.


תנאי מזג האוויר באזור קיצוניים: חם מאוד בשעות היום בקיץ, וקר מאוד בלילות ובחורף. פרט לאגף 9, בו הוחזקו נשים וילדים, האגפים האחרים אינם מחוממים. באף אחד מן האגפים התנאים אינם מותאמים לאתגרי מזג האוויר או להחזקה הממושכת. באגפי האוהלים בסהרונים א' חם מאוד או קר מאוד. בעת גשם הכל רטוב. המקלחות ותאי השירותים מצויים בקרוואנים, והם מלוכלכים. באגפי הקרוואנים בסהרונים ב' צפוף. אגפי האבן בסהרונים ג' סגורים ומסוגרים.

 

במהלך ביקוריו של עו"ד פלר, תוארו על ידי המוחזקים תחושות של ייאוש קשה והעדר תקווה. תחושות אלה תאמו את שתיארו בפניו חברות וחברי הסגל מתחום הטיפול, הרפואה והחינוך, ששוחחו עימו במהלך ביקוריו. חברות וחברי הסגל תיארו תחושת עקה ("סטרס") בקרב המוחזקים שהולכת ומתגברת מאז חודש יוני 2012. הם תלו זאת, בעיקר, במשך ההחזקה ובאי הוודאות.

 

במועד הביקורת הוחזקו במתקן ילדים. ילדים עד גיל 12, ובהם פעוטות, הוחזקו באגף 9 עם אימותיהם. אגף 9, הוא מבנה אבן סגור. דלתות התאים הן דלתות מתכת מסורגות והחלונות בתאים מסורגים. תלונה חוזרת שנשמעה מפי המוחזקות היא שאין די תחליפי חלב להאכלת הפעוטות. רופא ילדים, המנהל מרפאה בניצנה, הגיע לבקר במתקן פעמיים בשבוע. עם זאת, פעוטות במתקן לא קיבלו חיסונים, לא קיבלו ויטמינים, לא התקיים מעקב התפתחות (הכולל, בין היתר, שקילה ומדידה) ולא ניתנו הדרכות לגידול ילדים. נמסר על ידי מפקד המתקן, כי נושא "טיפת חלב" אמור להיות מוסדר בעתיד עם טיפת חלב של קיבוץ טללים, שאליה יילקחו הפעוטות. נכון למועד הביקורת, המתקן לא היה ערוך לטיפול בילדים, ויש להימנע מלהחזיקם שם.

 

מתחם המרפאה אינו ניטראלי ויש להבטיח כי הוא ישמש לצורכי טיפול בלבד, ולהבטיח נוכחות של פסיכיאטר ורופא נשים במתקן. יש לדאוג לשירותי תרגום הן במתקן – החל משלב הפנייה לטיפול ועד לסיום הטיפול על ידי הגורם הרפואי – והן בעת היציאה לקבלת שירותים רפואיים מחוצה לו. יש להקפיד על מתן הסבר למוחזקים על אודות הטיפול בהם.

 

הבעיות המרכזיות שעלו בשיחות עם המוחזקות והמוחזקים נוגעות לתחושתם, כי אין נותנים די משקל לתלונותיהם. באחד מביקורי עו"ד פלר, מוחזקת אחת טענה כי נפלה ונחבלה בידה כמה ימים קודם לכן, ועד כה לא הובאה בפני רופא, חרף בקשותיה. מוחזק אחר, הסובל מבעיה אורתופדית, סיפר כי נשלח לבדיקה במרכז הרפואי של שירות בתי הסוהר, ואולם תוצאות הבדיקה לא נמסרו לו. מוחזק אחר קיבל טיפול מניעתי ממושך נגד שחפת, שגרם לו סבל, והוא טען שלא מתייחסים לתלונותיו בעניין.

 

הסגל הטיפולי מעיד על מוחזקים רבים המתמודדים עם מצוקה נפשית קשה בשל החזקתם הממושכת, המלווה בחוסר מעש ובאי ודאות, ועם היבטים של פוסט טראומה כתוצאה מחוויות פליטות, שבי, עינויים ועבירות מין. על פי שיקול דעת מפנים לטיפול פסיכיאטרי. שיחות עם המוחזקות והמוחזקים העלו תמונה דומה של מצוקה קשה. הם העידו על סבל, על לחץ נפשי, על קושי לישון, על קושי להעביר את הזמן, על בכי ועל דאגה לקרוביהם. כמה דיברו על כוונות אובדניות של מוחזקים.

 

על פי הדו"ח, יש להבטיח כי זכויותיהם של המוחזקים תובהר להם דרך קבע, ולאפשר להם נגישות למי שיכולים לסייע בידם להבין את זכויותיהם. מן הראוי, שמסמך הזכויות והחובות ייערך ויפורסם על ידי שירות בתי הסוהר, ולא על ידי רשות האוכלוסין וההגירה. יש לכלול במסמך את עיקרי הוראות החוק, ובכלל זה את עילות השחרור ואת הדרכים להגשת בקשות למקלט.

 

בהעדרה של תורת הפעלה להחזקה ממושכת במתקן, מנוהלת שגרת כלא ונכפים כללי משמעת על פי הפקודות הרגילות של שירות בתי הסוהר. האגפים נעולים. במתקן נערכות שלוש ספירות ביום, והמוחזקים אינם יוצאים מהאגפים למתחמים אחרים במתקן אלא בליווי ולצורך קונקרטי בלבד, דוגמת תעסוקה תמורת שכר אסירים, בדיקה רפואית, מפגש או ביקור. בעת שהמוחזקים נמצאים מחוץ לאגפים וממתינים לעניינים שונים הם מוחזקים בכלובים, המכונים "כלובות", ההמתנה בכלובים יכולה להיות ממושכת.

 

במקרים מסוימים נשפטים המוחזקים ומועברים לבידוד, לתקופה של עד שבעה ימים. האגפים של סהרונים ג' משמשים ל"מדרוג אגפי". כאמור, מדובר במבני אבן סגורים, שבהם התאים כוללים חדרי שירותים. אגף 14 משמש בפועל לענישה. באגף זה המוחזקים כלואים בתאיהם משך כל שעות היממה, זולת שעה וחצי בבוקר ושעה וחצי אחר הצהריים.

 

הביקורים במתקן נערכים מאחורי חלון זכוכית, ללא מגע, ללא האפשרות לראות מי שאינו בן משפחה, ולרבים מן המוחזקים בארץ אין כאלה. ועוד, במתקן לא מתקיימים כלל ביקורי התייחדות.

 

בדו"ח הביקורת הרשמית מדווח עו"ד פלר אודות דין ודברים מול מחלקת הביקורת בשב"ס אשר הביעו מורת רוח מעצם קיום הביקורת הרשמית ואף פעלו להצרת צעדיו בביצוע הביקורת.

 

יצוין, כי חרף העובדה שהדו"ח נשלח לשירות בתי הסוהר לפני למעלה מ-30 ימים לא מצא השב"ס ליתן תגובתו לדו"ח עד כה.

 

לדו"ח המלא – לחץ/י כאן

 

לנספח "זכויות וחובות" השוהים במתקן – לחץ/י כאן

 

 

קובץ להורדה
saharonim_facility_inspection_report_feb_2014.pdf saharonim_facility_inspection_report_appendix.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון