הודעות דוברות הלשכה

הוועדה הציבורית לבחינת שינוי חוק הלשכה קבעה כי יש לבצע בהקדם רפורמות מבניות גדולות ומהותיות בלשכת עורכי הדין

14.01.2014

עו"ד שירי קריספין, דוברת הלשכה

ראש הלשכה, עו"ד דורון ברזילי: "אחרי שנתיים בהן אני נאבק לשינוי מקיף במבנה הלשכה ולהתאמתו של חוק לשכת עורכי הדין למבנה הלשכה הנוכחי ולהיקפה, אני מברך על פרסום הדו"ח ומקווה, כי יש בו כדי להצעיד את הלשכה לדרך חדשה ולסיים את המאבקים הפנימיים בלשכה".

עוד הוסיף ראש הלשכה כי לשכת עורכי הדין תלמד את הדו"ח, ותשתף פעולה ככל שיידרש עם שרת המשפטים על מנת ליישם את מסקנות הדו"ח במהרה.

 

"אני מברך על כך שגם הועדה קבלה את עמדתי, כי יש לבצע בהקדם רפורמות מבניות גדולות ומהותיות בלשכת עורכי הדין. בשנתיים האחרונות ניהלתי מאבק עיקש מול קבוצת אינטרסנטים במטרה להביא לשינויים הנדרשים, בכדי הלשכה תהיה רלוונטית לכלל ציבור עורכי הדין , זאת מול גורמים אחרים בלשכה אשר עושים הכול על מנת לשתק את פעילותה.

 

הוועדה מצאה לקבוע בדו"ח, את מרבית הנושאים אשר נלחמתי עליהם במשך שנתיים והם: 

  • הפחתת דמי החבר בשיעור ניכר וייחודם לפעילויות חובה ורשות בלבד. 
  • הגדרת יחסי הגומלין בין המוסדות הארציים לבין הוועדים המחוזיים.
  • קביעת כללים ברורים של מותר ואסור בבחירות למוסדות הלשכה - מימון בחירות, הגבלת תרומות, כפי שהגשתי עוד בתקופתי כיו"ר ועד מחוז תל אביב בשנת 2011. 
  • קביעת אמות מידה לקביעת תקציב הלשכה על פי כללי הניהול והבקרה יעילות וחסכון.  
  • הגדרת יחסי הגומלין בין המחוזות לוועד המרכזי וחיזוק כוחו של ראש הלשכה על מנת לאפשר משילות בלשכה".

ראש הלשכה, בדומה להמלצת הוועדה, סבור כי לאחר יישום הרפורמה כאמור, תתכנס הלשכה לתהליך מוסדר של בחירות למוסדותיה, בכדי שתחלואים שקיימים לא יחזרו על עצמם בבחירות הבאות.

 


חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון