הודעות ועדכונים

הודעה על שינוים בחברת מנורה מבטחים ומיזוג בחברת פסגות

07.01.2014

צוות מחוז חיפה

הודעה על שינוים בחברת מנורה מבטחים ומיזוג בחברת פסגות
 

לידיעת עורכי הדין הביטול להליכים ככל שיתבקש יש לבצע ידנית אחרת צד ג' לא יקבל חיווי ביחס לביטול.

 

ביטולים ,עיכובים וכל פעולה שתתבקש לקודים הישנים של חברת מנורה שמפורטים בסעיף 1,יש לשלוח באופן ידני לכתובת החברה.

 
 

1.      חברת מנורה מבטחים הודיעה על ביצוע מיזוג בין מנורה מבטחים גמל בע"מ לבין מנורה מבטחים פנסיה בע"מ ,לאחר המיזוג שם החברה הינה מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ.

בנוסף הודיעה החברה על הפסקת עבודת ממשק לרישום עיקולים ממוכן מול מערכת המדיה המגנטית בהוצאה לפועל.

בעקבות ההודעה, החל מהיום הקודים המפורטים מטה ייחסמו לצווים חדשים.

בקשות לצווים חדשים ניתן לשלוח באופן ידני לכתובת החברה. בכל הנוגע לפעולות שתתבקשנה ביחס לצווי עבר שנרשמו על ידי הקודים מטה (לרבות עיכוב הליכים, ביטול, שפעול, מימוש ו/או כל טרנסאקציה שתתבקש בנוגע לאותם עיקולים) – אף יש לשלוח באופן ידני לכתובת החברה:

 

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ ,רח' ז'בוטינסקי 7 ,רמת גן 52520 .

 

להלן קודי הוצל"פ שיהפכו ללא פעילים החל מהיום (06.01.2014):

 

2.      חברת פסגות עדכנה כי בעקבות מיזוגים רבים שבוצעו ,הקודים מטה יהפכו ללא פעילים לצווים חדשים .

 

קוד גורם בהוצל"פ

שם גורם

1231

מסלולית כנרות שקלי קצר

1232

מסלולית כנרות מניות-פועלים

1233

מרכזית דמי מחלה-בנק פועלים

1234

מסלולית מגוון מניות-פועלים

1235

מסלולית מגוון קצר- הפועלים

1236

מסלולית מגוון אג"ח לא צמוד

1237

מסלולית מגוון מדד ארוך

1238

מסלולית מגוון מניות חו"ל

1239

מסלולית מגוון אג"ח בנלאומי

       

           צווים חדשים ניתן לשלוח כפי שעדכנתי בעבר ל:

קוד גורם בהוצל"פ

שם גורם

1206

פסגות גדיש כללי

1211

פסגות שיא השת' כללי-כנרת

 

4.      לשימושכם, מצ"ב רשימת גורמי צד ג' מעודכנת . נא העבירו מידע זה לכל העובדים .

 

לצפייה ברשימת גורמי צד ג' מעודכנת ל- 1.1.14

קובץ להורדה
_1711452157.xls
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון