הודעות ועדכונים

הודעה מטעם בתי הדין הדרוזיים

07.01.2014

צוות מחוז חיפה

הודעה

בתאריך ה-1 לינואר 2014 ,עלה לאוויר באתר בתי הדין הדתיים הדרוזיים  פרסום פסיקה של בתי הדין הדרוזיים  ,הפרסום באתר זה נעשה בהתאם לחוק, המחייב שקילה פרטנית של הפרסום לגבי כל הליך שהתנהל בדלתיים סגורות.  בית הדין השוקל התרת פרסומו של הליך שהתנהל בדלתיים סגורות מחויב לשקול בקפידה את זכות הפרטיות של בעלי הדין מחד אל מול  עקרון פומביות הדיון, חופש המידע והמחקר, וזכות הציבור לדעת, מאידך. הבחינה הפרטנית נועדה להבטיח איזון ראוי בין השיקולים הנוגדים.

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה  והטובה ביותר חומר ומידע חיוני לרבות מגמות עקרוניות של בתי הדין הדתיים הדרוזיים בנושאים שבטיפולם.

על המשתמשים והגולשים לדעת כי פרסום זה אינו בא במקום יעוץ מקצועי. על כל  משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה

או נקיטה בהליך בין כותלי בתי הדין יעוץ משפטי.

 

הנהלת בתיה"ד הדתיים הדרוזיים

 תודה רבה

 בברכה,

מולא כמיל ,עו"ד

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון