הודעות דוברות הלשכה

הלשכה קוראת ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה להפסיק התנכלויות המשטרה לעורכי דין הממלאים תפקידם

08.02.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

קריאת הלשכה באה בעקבות תלונות עורכי דין רבים, שחלקן אף פורסמו לאחרונה בתקשורת, בדבר התנכלות ורדיפה על רקע מקצועי.

הלשכה קוראת ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה לפעול למניעת התנכלות שוטרים לסנגורים.

 

קריאת הלשכה באה בעקבות תלונות עורכי דין רבים, שחלקן אף פורסמו לאחרונה בתקשורת, בדבר התנכלות ורדיפה על רקע מקצועי. התלונות הוצגו היום בפני הועד המרכזי של הלשכה והועלו לדיון על ידי יו"ר הפורום הפלילי, עו"ד רחל תורן.

 

ללשכה התברר שהמשטרה נוהגת לעיתים מזומנות למנוע מסנגורים להיפגש עם לקוחותיהם בתחנת המשטרה בניגוד להוראות חוק המעצרים.

 

הלשכה רואה כחומרה מיוחדת חקירות של עו"ד הנוגעים לעבודתם המקצועית.

הלשכה סבורה שחקירתו של עו"ד על רקע מקצועי היא מסוכנת ועלולה להרתיע עו"ד מלמלא תפקידם באומץ ובנחישות. יש לעשותה רק במקרים קיצוניים ובלית ברירה. החקירה פוגעת בשמו הטוב ובמוניטין המקצועי של עורך הדין, ופוגעת ביכולת התפקוד ובחופש הפעולה שלו.

 

הלשכה דורשת שחקירה של עו"ד תעשה רק באישור מנומק מראש של פרקליט המחוז, כפי שהוחלט בועדה משותפת של הלשכה ופרקליטות המדינה ("ועדת סוכר").

 

בנוסף, דורשת הלשכה שהוראות חוק המעצרים בנוגע לפגישת עורך דין עם עצור יקוימו במלואן וכלשונן.

 

הלשכה מדגישה, בהקשר זה, שברגע שנפגמת יכולתו של סנגור לפעול ולמצות את כל חובותיו המקצועיות להגנה על החשוד והנאשם – הרי שהנפגעים העיקריים הם החשוד, הנאשם וכלל אזרחי המדינה. האזרחים זכאים להגנה זו, והיא נתנת ליישום רק כשמתאפשר לעורך הדין לפעול באורח חופשי.

 

הלשכה סיכמה עם פרקליט המדינה על הקמת פורום משותף, שיידון באופן שוטף בעניינים אלה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון