הודעות דוברות הלשכה

הלשכה על חוק פינוי פיצוי: "על ההצעה להבטיח פיצוי מלא לתושבים המפונים כמקובל בדיני ההפקעה"

08.02.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הלשכה קוראת גם לביטול סנקציות מיוחדות כלפי כל מי שמסתייג מהפינוי או מסכום הפיצוי, וקובעת שאין לכלול הוראות עונשיות מיוחדות בחוק ויש להסתפק בהוראות עונשיות בדין הפלילי הקיים.

הלשכה סבורה שעל הצעת חוק פינוי פיצוי ליישום תכנית ההינתקות להבטיח פיצוי מלא לתושבים המפונים כמקובל בדיני ההפקעה בישראל תוך צמצום מרבי של השחיקה המנהלית, וכן למנוע עיכובים בירוקרטים לגבי הסכומים, שאינם שנויים במחלוקת ללא התניה בויתור על מה שנותר שנוי במחלוקת.

 

הלשכה קוראת לביטול סנקציות מיוחדות כלפי כל מי שמסתייג מהפינוי או מסכום הפיצוי, וקובעת שאין לכלול הוראות עונשיות מיוחדות בחוק ויש להסתפק בהוראות עונשיות בדין הפלילי הקיים.

 

עוד סבורה הלשכה, שיש לסייג את סעיף "ייחוד העילה", כלומר, סעיפי החוק המגבילים תביעת הזכויות על פי החוק בלבד, באופן שניתן יהיה להגיש תביעה נפרדת שתוגבל לגובה פיצויי ההפקעה הנהוגים בארץ.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון