הודעות ועדכונים

הודעות שונות בנושאי הוצאה לפועל בנושא מיזוגים והסבות

01.01.2014

צוות מחוז חיפה

הודעה מטעם רשות האכיפה והגביה
בעקבות מיזוגים והסבות
 

 

 

 

להלן מספר הודעות בעקבות המיזוגים והסבות :

1. בנק יהב לעובדי מדינה בע"מ הודיע כי, החל מיום ה- 01.01.14 מפסיק לתת שירותים תפעוליים לטיפול בצווי עיקול לקופות גמל וקרנות השתלמות.

להלן קודי הוצל"פ שייחסמו לשליחת צווים חדשים החל מ 01.01.14  :

 

קוד גורם בהוצל"פ

שם גורם

402

בנק יהב קופה מפעלית יניר

403

בנק יהב קרן השתלמות אקדמאי

406

בנק יהב קרן השת' אחיד

454

בנק יהב קופה מפעלית עמ"י

456

בנק יהב גמל אקדמאים

401

בנק יהב קרן השתלמות טכנאים

405

בנק יהב קרן השת' סוציאליים

407

בנק יהב קרן השת' אחיות

408

בנק יהב קרן השת' רופאים

409

בנק יהב קרן השת' פרח

455

בנק יהב קופה מפעל גמל-עו"ס

457

בנק יהב גמל טכנאים

458

בנק יהב קופה מפעלית שדות

459

בנק יהב קופה מפעלית שובל

404

בנק יהב קרן השת' עיתונאים

499

בנק יהב- קופות גמל וקרנות

 

 

צווים חדשים ניתן לשלוח לפי הרשימה הבאה החל מתאריך 01.01.14 :

קוד גורם חדש

שם גורם

1013

קרן השת' לעובדי המדינה

1014

קופת גמל עמ"י

1015

קופת גמל מחר

1016

קרן השת' לאקדמאים

1017

קרן חיסכון צבא קבע

3101

הנדסאים וטכנאים חב' לניהול קופ"ג

3102

החב' לניהול קרן השת' להנדסאים וטכנאים

3103

עו"ס  חב' לניהול קופ"ג

3104

שדות  חב' לניהול קופ"ג

3105

ק.ל.ע  חב' לניהול קרן השת' לעו"ס

3106

יהב פ.ר.ח חב' לניהול קופ"ג

3107

יהב אחים ואחיות  חב' לניהול קופ"ג

3108

יהב רופאים חב' לניהול קופ"ג

3109

שובל חב' לניהול קופ"ג

 

 

2.  חברת פסגות הודיעה כי יבוצעו מיזוגים בקופות גמל וקרנות השתלמות בניהולה החל מ 01.01.14 .

להלן קודי הוצל"פ שייחסמו לשליחת צווים חדשים החל מתאריך 01.01.14 :

 

קוד גורם בהוצל"פ

שם גורם

1019

פסגות גמל כללי

1080

פסגות השתלמות כללי

1082

פסגות פיצויים כללי

 

צווים חדשים ניתן לשלוח לגורמים הבאים החל מתאריך 01.01.14 :

 

קוד גורם בהוצל"פ

שם גורם

1206

פסגות גדיש כללי

1211

פסגות שיא השת' כללי-כנרת

 

 

3.      חברת אקסלנס הודיעה כי יבוצעו מיזוגים והסבות בקופות גמל וקרנות השתלמות בניהולה החל מ 01.01.14 .

להלן קודי הוצל"פ שייחסמו לשליחת צווים חדשים החל מתאריך 01.01.14 :

 

קוד גורם בהוצל"פ

שם גורם

2002

יניב - בנק המזרחי

2003

אורית - בנק המזרחי

2004

אמנה קופת תגמולים

2005

תפארת קופת תגמולים

2006

ליאור קופת תגמולים

2009

שומרון - בנק המזרחי

2015

תפארת ב' - בנק המזרחי

2018

גמל זהב)1891( קופת תגמולים

2040

מענק - בנק המזרחי

2041

עדי קרן השתלמות- בנק מזרחי

2049

איתן, חברה לביטוח - המזרחי

2055

גמולב ג' - בנק המזרחי

2060

חיננית - בנק המזרחי

2071

משכית - בנק מזרחי

2080

גמולב - בנק המזרחי

2081

גמל קופת תגמולים

2082

"השתלמות"

2083

טפחות ניהול קופ"ג בע"מ

2090

אופיר - בנק מזרחי

 

צווים חדשים ניתן לשלוח לגורמים הבאים החל מתאריך 01.01.14 :

קוד גורם בהוצל"פ

שם גורם

2001

אקסלנס גמל -עתיד

2007

אקסלנס השתלמות -אסף

2010

אקסלנס מרכזית לפיצויים

2011

אקסלנס גמל עתיד ב'

2017

אקסלנס השתלמות אסף ב'

2019

אקסלנס מרכזית לפיצוים

2030

אקסלנס גמל יסודות

2050

אקסלנס גמולה ב'

2056

אקסלנס גמולה ד'

2057

אקסלנס גמולה ה'

2058

אקסלנס גמולה ו'

2059

אקסלנס גמולה ז'

 

 

4.  לשימושכם, מצ"ב רשימת גורמי צד ג' מעודכנת . נא העבירו מידע זה לכל העובדים .

 

 לצפיה ברשימת גורמי צד ג' מעודכנת

 

בברכה, גנט אלמו /אגף הוצל"פ ארצי / רשות האכיפה והגבייה/

                            טלפון /02-5084013 /נייד/050-6262854 /

                                         

 

 

קובץ להורדה
zad_g_1.1.14_b.xls
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון