הודעות דוברות הלשכה

למועצה הארצית הסמכות לקבוע את תקציב הלשכה

26.01.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

כך כך ציינו שופטי בג"צ השופטים חשין, בייניש וג’ובראן בעתירה נגד תקציב לשכת עורכי הדין לשנת 2005.

היום נערך דיון בבג"צ בעתירה שהוגשה נגד תקציב לשכת עורכי הדין לשנת 2005 על ידי ועד מחוז ת"א.

 

השופטים חשין, בייניש וג'ובראן הביעו דעה, לפיה המועצה הארצית היא המוסמכת לקבוע את תקציב הלשכה.

 

בג"צ לא נתן צו על תנאי בעתירה והורה לצדדים להשלים טיעוניהם בכתב.

 

המועצה הארצית של הלשכה החליטה על פי סמכותה על איזון בין צרכים ויכולות, הבטחת שירותים שוויוניים לכל חברי הלשכה באשר הם, גם בפריפריה וגם במרכז. לכן חילקה את התקבולים באורח שוויוני בין המחוזות. זו מדיניות תקציבית ראויה, נכונה, אחראית ושוויונית.

 

לטענת הלשכה על פי התקציב לשנת 2005 יעמדו לרשות כל מחוז כל הכספים הדרושים לו על מנת לבצע את הפעולות שתכנן במלואן ואף למעלה מכך. בנוסף, יהיו במחוזות לרזרבות בשיעור כ- 50% מהתקציב, שהוא שיעור גבוה מהנדרש על פי הערכות חשבונאיות עצמאיות שניתנו. כך יושג שיפור ברמת השירותים במחוזות הקטנים, מבלי שתפגע רמת השירותים הניתנים במחוזות הגדולים יותר, ותוך שמירה מלאה על עצמאותם של המחוזות.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון