הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין לבג"צ: תקציב 2005 נועד לצמצם פערים בלתי-נסבלים בין מחוזות הלשכה

21.01.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בתגובתה, דוחה הלשכה את טענות ועד מחוז ת"א בעתירה. לטענתה, במשך שנים הונהגה בלשכה חלוקת משאבים בלתי שוויונית בין המחוזות. בשנים האחרונות החריף הפער בין מחוזות הלשכה השונים, כאשר במחוז ת"א נצברו רזרבות עצומות שלא לצורך.

לשכת עורכי הדין הגישה אתמול תשובה לעתירה שהגיש ועד מחוז תל-אביב נגד תקציב הלשכה לשנת 2005. התשובה הוגשה באמצעות עוה"ד בעז בן-צור ועודד נשר ממשרד ד"ר י. וינרוט ושות'.

 

בית המשפט העליון דחה את הבקשה שהגיש ועד מחוז ת"א למתן צו ביניים לעיכוב ביצוע תקציב הלשכה עד להכרעה בעתירה.

 

בתגובתה, דוחה הלשכה את טענות ועד מחוז ת"א בעתירה. לטענתה, במשך שנים הונהגה בלשכה חלוקת משאבים בלתי שוויונית בין המחוזות. בשנים האחרונות החריף הפער בין מחוזות הלשכה השונים, כאשר במחוז ת"א נצברו רזרבות עצומות שלא לצורך.

 

הלשכה מבהירה, שהעתירה מבוססת על הנחה שגויה: אין בחוק כל אזכור לדמי חבר המשולמים או מגיעים למחוז. דמי החבר שגובה הלשכה משולמים ללשכה, ולא למחוז כזה או אחר, והמועצה הארצית היא המוסמכת על פי חוק הלשכה לקבוע את אופן חלוקתם בין מוסדות הלשכה השונים. חלוקת משאבי הלשכה חייבת להיעשות באופן שוויוני ולפי מגוון של קריטריונים רלוונטיים, ולא רק על פי מספר עורכי הדין במחוזות השונים.

 

המועצה הארצית החליטה על פי סמכותה על איזון בין צרכים ויכולות, הבטחת שירותים שוויוניים לכל חברי הלשכה באשר הם, גם בפריפריה וגם במרכז. לכן חילקה את התקבולים באורח שוויוני כאשר כל מחוז מקבל סכום קבוע להוצאות קבועות וסכום קבוע לכל חבר במכפלת חברי המחוז. זו מדיניות תקציבית ראויה, נכונה, אחראית ושוויונית.

 

לטענת הלשכה על פי התקציב לשנת 2005 יעמדו לרשות כל מחוז כל הכספים הדרושים לו על מנת לבצע את הפעולות שתכנן במלואן ואף למעלה מכך. בנוסף, יהיו במחוזות לרזרבות בשיעור כ- 50% מהתקציב, שהוא שיעור גבוה מהנדרש על פי הערכות חשבונאיות עצמאיות שניתנו. כך יושג שיפור ברמת השירותים במחוזות הקטנים, מבלי שתפגע רמת השירותים הניתנים במחוזות הגדולים יותר, ותוך שמירה מלאה על עצמאותם של המחוזות.

 

הטענה שדמי החבר המשתלמים על ידי חברי מחוז מסוים שייכים או חייבים לשמש אך ורק לטובת חברי אותו מחוז, חסרת יסוד משפטי וציבורי. האם המדינה משקיעה את רוב התקבולים ממסים במרכז הארץ בגלל שמשם הם באים? ולעומת זאת, מאחר שרב חברי הלשכה מצויים במרכז הארץ הרי ברור שרב משאבי הלשכה מוצאים לטובתם.

 

עוד טוענת הלשכה, שהעתירה מבוססת על כשל משפטי וציבורי בסיסי: מחוז איננו אישיות משפטית אלא אורגן של הלשכה ואין מחוז יכול לעתור כנגד הלשכה כשם שוועדה כלשהי של מועצת עירייה אינה יכולה לעתור כנגד העירייה, וכשם שמשרד ממשלתי איננו יכול לעתור נגד הממשלה או הכנסת.

כמו כן, מדגישה הלשכה, שהתקציב נקבע מתוך שיקולים עניינים בלבד. דווקא העתירה נובעת משיקולים בלתי עניינים של יו"ר ועד מחוז תל-אביב, המבקש להמשיך לצבור כספים, תוך התעלמות ממצוקתם של עורכי הדין במחוזות האחרים.

 

כתוצאה מהתנהלות יעילה וחסכונית של מוסדות הלשכה, הורדו מסי החבר בשנים האחרונות בסך של כ- 50% (כ- 60% לצעירים) והשנה התווספה הורדה צנועה נוספת. כל זאת בצד הרחבה מסיבית של פעילות הלשכה (מכון השתלמויות חדש, כנס שנתי, מאות השתלמויות, מערך לוגיסטי מורכב לסיוע משפטי בהתנדבות, השמה, קרן סיוע לחברים במצוקה, תכנית שכר מצווה, משוב, יעוץ מקצועי לביטוח, ביקורות על בתי מעצר, פעילות ענפה בכנסה בסיוע לחקיקה, קרן פנסיה (בהקמה), מערך מחשוב לרבות בר - נט ואתר אינטרנט, הגנה על המקצוע מפני פעילות של גורמים בלתי מקצועיים ועוד).

קובץ להורדה
bar_response_budget_petition.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון