הודעות דוברות הלשכה

הלשכה סבורה כי הענקת סמכות ייצוג ליועצי המס - במס שבח תפגע בזכויות הציבור הרחב

18.01.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין מצרה על כך שהצעתה לסייג את סמכויותיהם של יועצי המס בנושא מס שבח לא התקבלה. הייצוג ע"י יועץ המס יהיה חלקי – ויסתכם בליווי הלקוח במגעים עם מנהל מס שבח, כאשר לפני שלב זה ולאחריו ייזקק הלקוח לשירותי עורך הדין.

לטענת הלשכה רוב רובם של העניינים שבמחלוקת, המגיעים להכרעת מנהל מס שבח מקרקעין, הם משפטיים. ברובם השאלה המשפטית אינה בודדת, אלא תמיד כרוכה בבעיות משפטיות לא פשוטות כמו: דיני קניין, ירושה ויחסי ממון בין בני זוג וכיו"ב. באלה יועץ המס אינו מסוגל לטפל והינו אף חסר הכשרה לכך.

 

עוה"ד מלווה את הלקוח ומייצגו לכל אורך העיסקה – החל משלב בדיקת הזכויות, המו"מ בין הצדדים, שווי העיסקה, הכנת החוזה וחתימתו, טיפול מול רשם המקרקעין ומול רשויות המס וכלה בהגשת ערר במקרה הצורך או בכל פניה לערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית. לעומת זאת, הייצוג ע"י יועץ המס יהיה חלקי – ויסתכם בליווי הלקוח במגעים עם מנהל מס שבח, כאשר לפני שלב זה ולאחריו ייזקק הלקוח לשירותי עורך הדין. החוק איפוא מייקר את השירות לצרכן. שכ"ט יועץ המס יתווסף לשכ"ט עורך הדין שפעולתו הכרחית, בהיותו מעורב ממילא בעסקה. הלקוח משלם ממילא לעורך הדין. מדוע שישלם שכ"ט כפול גם לעורך הדין וגם ליועץ המס ?!

 

כמו כן, זכות הייצוג ע"י יועצי המס בשלב ההשגה, עלולה ליצור מצב שבמידה ויועץ המס לא יטען טיעון משפטי או עובדתי או לא יגיש ראיה מסוימת – עוה"ד יהיה מנוע מלהעלותם בשלב הערר. בכך ייגרם נזק עצום ללקוח, שכן ליועץ המס אין ההכשרה והידע להחליט אלו ראיות הן רלבנטיות, מה משקלן, מידת חשיבותן ועוד, ובוודאי שאינו בקיא בטיעונים המשפטיים, הכרוכים בהליכי ההשגה.

 

החוק גם עלול להביא לכך שיועצי המס ירחיבו תחומי עיסוקם מבלי שהוסמכו לכך תוך יצירת סיכון לאזרח לאבד רכושו או פגיעה בזכויותיו, כגון החתמת הצדדים על חוזים סטנדרטיים, בלי בדיקת הזכויות כדין, ניסוח חוזי אופציה וניהול מו"מ בשם לקוחות במקרי סיום יחסי עובד-מעביד.

 

חשוב גם לציין שהלקוח לא ייהנה מזכות החיסיון ביחסיו עם יועץ המס. זכות החיסיון עומדת ללקוח רק ביחסיו עם עורך דינו. דווקא בנושאים רגישים כמו עסקאות מקרקעין, תיפגע זכותו של הלקוח אם ייוותר ללא החיסיון, שקיים אך ורק במקרים בהם יהיה מיוצג מול רשויות המס ע"י עו"ד.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון