הודעות דוברות הלשכה

הלשכה השיגה הסדר עם בנק אוצר החייל למתן הלוואות בתנאים נוחים לעורכי דין

18.01.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

על פי ההסדר חברי הלשכה שייקחו הלוואות אלה יחזירו את הקרן בלבד והלשכה תסבסד את תשלומי הריבית.

במסגרת הפעילות הענפה של לשכת עורכי הדין למען חבריה, הצליחה הלשכה לאחר משא ומתן ממושך, להגיע להסדר ייחודי עם בנק "אוצר החייל" למתן הלוואות לחברי הלשכה.

 

על פי ההסדר חברי הלשכה שייקחו הלוואות אלה יחזירו את הקרן בלבד והלשכה תסבסד את תשלומי הריבית.

 

עד כה הקצתה הלשכה 250 אלף ₪ לצורך הענקת הלוואות ובכלל זה מימון הריבית, ואילו עתה קרן ההלוואה תועמד ע"י הבנק והלשכה תסבסד רק את הריבית. לצורך כך הוקצו על ידי הלשכה 250 אלף ₪. לפיכך סל ההלוואות גדול הרבה יותר ממה שהיה בעבר.

 

הסכום המרבי להלוואה יהיה 15 אלף ₪ להחזר ב- 24 תשלומים ללא ריבית והצמדה.

 

לדברי עו"ד אלי שמואליאן, חבר הצוות שיזם את ההסדר עם הבנק, ההלוואות יאושרו על ידי ועדה לסיוע לחברים הקיימת בלשכה. ההלוואות מיועדות לעורכי דין שנקלעו למצוקה או זקוקים למימון מיידי לצרכי עבודה ואין בידם להשיג מימון זה ממקורות אחרים.

 

כמו כן, הגיעה הלשכה להסדרים ייחודיים עם הבנק למתן אשראי והטבות לכלל חברי הלשכה, זאת בנוסף להסדרים הקיימים עם הבנק הבינלאומי הראשון ביחס לעורכי דין צעירים. על פי ההסדר עורכי הדין הצעירים שיפתחו חשבון בבנק או שמנהלים בו חשבון, ייהנו מהלוואות בסכום של עד 30 אלף שקלים לתקופה של 3 שנים בריבית אטרקטיבית של פריים מינוס 0.6% למשך שנה. בעלי חשבון משכורת ייהנו מהקלות נוספות.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון