הודעות דוברות הלשכה

הלשכה מתנגדת להוספת מוסדות ללימודי משפטים על אלו הקיימים

18.01.2005

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ללשכה אין התנגדות עקרונית להקים פקולטה באוניברסיטת בן גוריון, אלא שבשל ריבוי המוסדות הקיימים נדרשת בחינה מקיפה ורפורמה יסודית בכל המוסדות המעניקים תואר במשפטים.

בדיון שנערך היום במועצה להשכלה גבוהה בבקשת אוניברסיטת בן גוריון ומכללת ספיר ומכללות צפת ואשקלון להקים פקולטות למשפטים, הביעה לשכת עורכי הדין באמצעות נציגיה, עוה"ד איתן ארז ויינון היימן, התנגדות להוספת מוסדות ללימודי משפטים על אלו הקיימים.

 

במהלך הדיון הדגישו נציגי הלשכה שללשכה אין התנגדות עקרונית להקים פקולטה באוניברסיטת בן גוריון, אלא שבשל ריבוי המוסדות הקיימים נדרשת בחינה מקיפה ורפורמה יסודית בכל המוסדות המעניקים תואר במשפטים.

 

מנכ"ל הלשכה, עו"ד אילן כץ, פנה בראשית השבוע לשרת החינוך, לימור לבנת, ולמזכיר המועצה להשכלה גבוהה, ובקש לאפשר לנציגי הלשכה להביע את עמדתה בדיון.

 

בפנייתו צוין, שלשכת עורכי הדין, האמונה על-פי חוק להסמיך בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה כעורכי דין, סבורה שלא יהיה זה אחראי לפתוח פקולטה נוספת למשפטים ואף יהיה בכך משום זילות במתן האישורים לפתיחת פקולטות. "עד היום הייתה קיימת זילות רבה במתן האישורים, וגם בחלק מהמוסדות הקיימים ניתנות הקלות מפליגות בקבלת תלמידים אף ללא תעודת בגרות".

 

הלשכה סבורה שקבלת הבקשה תביא להמשך מגמת ההיצף בתחום לימודי המשפטים. נציג הלשכה, עו"ד איתן ארז, ציין שכבר כיום פעילים למעלה מ- 32,000 עורכי דין, וכפי שפורסם בתקשורת כ- 8,000 עו"ד מוסמכים אף אינם מועסקים במקצוע. בישראל קיים עודף משמעותי של עורכי דין, וממספר לומדי המשפטים במוסדות הקיימים ניתן לראות כי עודף זה רק יילך ויגדל. הצפת השוק (הרווי כבר היום) בעורכי דין נוספים באמצעות פתיחת פקולטה נוספת למשפטים, לא תוכל שלא להביא לפגיעה מהותית גם ברמת המקצוע ובטיב השירות המשפטי שיוענק למקבלי השירות בשוק כה רווי ותחרותי.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון